Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber: Matrikel for St. Thomas og St. Jan

Beskrivelse

Serien indeholder matrikler for St. Thomas og St. Jan for perioden 1755-1915. En matrikel er en årlig fortegnelse, som anvendtes til beregning og opkrævning af kopskatter (personskat) og grundskatter. Før 1755 blev disse fortegnelser kaldt Landslister. Matriklerne indeholder oplysninger dels om husstanden (antal frie og slaver, samt køn) og dels om plantagerne (størrelse og anvendelse). Desuden optræder navnet på ejeren af byhuset eller plantagen og efter ca. 1800 også navnet på plantagen. Før da havde plantagerne ikke permanente navne. Matriklerne er organiseret geografisk i hhv. byer og landområder, og begge er de underinddelt i distrikter, kaldet kvarterer. Imidlertid ændrede antallet af kvarterer sig gennem tiden på St. Thomas og St. Jan (i modsætning til på St. Croix) og dertil er kvarterets navn ikke nødvendigvis angivet i hver eneste årgang af matriklerne.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/matrikler-og-landslister.pdf

Billedet er et udsnit af Peter Lotharius Oxholms kort over St. Jan fra 1780. Ejes af Rigsarkivet (se evt. http://www.virgin-islands-history.org/oxholms-vestindiske-kort-og-tegninger-st-jan/ )

OmfangDokumenter: 9906, Godkendte: 1128
Gennemført

Transskriptioner

11%
Arkivsamling
Dansk Vestindien