Statsfængslet i Horsens: Fotografier af fanger

Beskrivelse

Tidligere blev fanger i danske fængsler ofte sendt til fotografen, der tog forbryderfotografiet. I dette projekt kan du indtaste de oplysninger, der står på forsiden og bagsiden af nogle af disse fotos fra Statsfængslet i Horsens. Der er ingen obligatoriske felter i skabelonen, da der er mange sider, der ikke står noget på, og du vil ofte opleve, at det kun er en lille del af de oplysninger, der er felter til, som du vil kunne udfylde. Skriv hele nummeret (med bindestreg) i feltet "Nummer". Er der flere numre på et foto, skriver du dem alle ind i skabelonen.

OmfangDokumenter: 1380, Godkendte: 1380
Gennemført

Fangefotografier

100%
Arkivsamling
Kriminalitetshistorie

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Fangefotografier
1866 - 1904 76 76
1906 78 78
1907 64 64
1908 92 92
1909 132 132
1910 142 142
1911 120 120
1912 75 75
1913 70 70
1914 84 84
1915 80 80
1916 170 170
1917 105 105
1918 60 60
1919 2 2
1920 2 2
1921 4 4
1922 14 14
1923 4 4
1924 4 4
1929 2 2