Rentekammeret: Kort og tegninger

Beskrivelse

Her finder du kort og tegninger fra de tidligere danske kolonier i Vestindien, Guinea, Indien samt Nicobarerne. Samlingen er fordelt på to arkiver; Rentekammeret (kort og tegninger fra før 1848) og Koloniernes Centralbestyrelse (kort og tegninger fra efter 1848). Materialet omfatter bl.a. kort over hver af de enkelte kolonier, bykort, søkort (især til indsejling), landtoninger, prospekter og tegninger af offentlige anlæg (f.eks. fortifikationer) herunder planer for byggeprojekter, der aldrig blev udført. Der findes desuden enkelte fotografier.

OmfangDokumenter: 254, Godkendte: 255
Gennemført

Transskriptioner

100%

Transcriptions

1%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Transcriptions
Klar til indtastning
Transcriptions
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transcriptions
Dokumenter
337 ¤ 122 Militærhospital på St. Thomas, planer over tre etager og facade mod øst 1827, tegnet af Christian C. R. Mourier 0 0 1 0 0 1 1
337 ¤ 123 Militærhospital på St. Thomas, tre grundplaner og facade mod øst 1831, tegnet af Christian Peter Hingelberg 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 124 Udkast til ny bolig for kommandanten på St. Thomas, facade og tagkonstruktion 1816, tegnet af Christian Daniel Gottlob Brücker 2 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 124 Udkast til ny bolig for kommandanten på St. Thomas, grundplaner 1816, tegnet af Christian Daniel Gottlob Brücker 1 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 124 Udkast til ny bolig for kommandanten på St. Thomas, grundplaner 1816, tegnet af Christian Daniel Gottlob Brücker 4 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 124 Udkast til ny bolig for kommandanten på St. Thomas, grundplaner og facader 1816, inderside af omslag 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 124 Udkast til ny bolig for kommandanten på St. Thomas, grundplaner og facader 1816, yderside af omslag 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 124 Udkast til ny bolig for kommandanten på St. Thomas, sydfacade og profil af grunden 1816, tegnet af Christian Daniel Gottlob Brücker 3 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 125 Guvernementshuset i Kongensgade i Charlotte Amalie på St. Thomas, facade og grundplan Formentlig 1836, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 126 Kavalleristalde i Christiansted på St. Croix, grundplaner og facader 1803, tegnet af Frederik Christian v. Meley 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 128 Masovn (højovn) Udateret, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 129 Grundplan af guvernementshusets grund i Kongensgade i Charlotte Amalie på St. Thomas 1819, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 13 Kort over St. Thomas Optaget 1835-1839, tegnet 1845, trykt i København 1846, tegnet af H. B. Hornbeck og J. Chr. Petersen og Heimburger 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 130 Guvernementshuset i Kongensgade i Charlotte Amalie på St. Thomas, facade 1819, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 131 Port på Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix 1741, tegnet af Friis 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 132 Projekt (formentlig vedr. Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix), grundplan Udateret, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 14 Kort over St. Thomas Optaget 1835-1839, tegnet 1845, trykt i København 1846, tegnet af H. B. Hornbeck og J. Chr. Petersen og Heimburger 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 15 Kort over havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas 1822, trykt 1830, korrigeret 1844, tegnet af Levin Jørgen Rohde 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 18 Kort over Koralbayen på St. Jan 1720, tegnet af Anders Sørensen Duus 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 19 Kort over St. Jan Optaget 1780, udgivet 1800, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 202 Kort over del af Charlotte Amalie på St. Thomas Formentlig 1826, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 203 Kort over den del af Charlotte Amalie på St. Thomas som brændte nytårsnart 1831/1832 1832, opmålt af Christian Peter Hingelberg, tegnet af C. H. Mossin 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 204 Kort over den del af Charlotte Amalie på St. Thomas, som brændte nytårsnart 1831/1832 Formentlig 1832, opmålt af Christian Peter Hingelberg, tegnet af C. H. Mossin 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 207 Kort over Christiansbay (Cruz Bay, Korsbayen) på St. Jan Udateret, tegnet af Julius von Rohr 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 208 Plan for anlæggelse af batterier ved indsejlingen til Charlotte Amalie på St. Thomas og ved Cruz Bay på St. Jan Udateret, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 209 Kort over St. Jan 1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 210 Bykort over Charlotte Amalie på St. Thomas 1807, tegnet af Frederik Christian v. Meley 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 211 Prospekt af havnepladsen i Christiansted på St. Croix 1815, tegnet af Henrik Gottfred Beenfeldt b 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 211 Prospekter af byerne Christiansted og Frederiksted på St. Croix Omkring 1815, tegnet af Henrik Gottfred Beenfeldt a 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 212 Kort over St. Croix, vestlige del 1790, tegnet af Baltazar Friderich Mühlenfels a 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 212 Kort over St. Croix, østlige del 1790, tegnet af Baltazar Friderich Mühlenfels b 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 213 Kort over St. Croix 1791, tegnet af J. Janssen (kopi af 337.212.a-b) 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 214 Projekt til fort (formentlig i Christiansted på St. Croix), situationsplan 1735, tegnet af Johann Friederich Warneck 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 215 Kort over Frederiksted på St. Croix med nærmeste omegn 1778, formentlig tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 216 Kort over Christiansted på St. Croix Udateret, tegnet af Julius von Rohr 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 217 Kort over St. Croix med bykort over Christiansted og Frederiksted Trykt 1754, tilføjelser 1770, tegnet af Jens Michelsen Beck 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 218 Kort over Crab Island Udateret, tegnet af Julius von Rohr 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 219 Kort over St. Croix med bykort over Christiansted og Frederiksted Trykt 1754, tilføjelser 1781, tegnet af Jens Michelsen Beck 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 22 Kort over Trankebar med omegn Efter Guvernementets kort af 1810, kopieret af Olsen 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 220 Tegning af Christiansted på St. Croix 1737, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 221 Kort over Christiansted på St. Croix med nærmeste omegn 1778, formentlig tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 222 Plan for batteri ved indsejlingen til Christiansted havn på St. Croix, kort og grundplan og snit Udateret, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 223 Havnen i Christiansted på St. Croix Omkring 1734, tegnet af Peter Lorentzen Stibolt 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 224 Kort over øen Protestantkayen i Christiansted havn på St. Croix 1815, tegnet af Peter Beck 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 225 Kort over Christiansted havn på St. Croix 1815, tegnet af Levin Jørgen Rohde 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 226 Kort over Christiansted havn på St. Croix 1815, original tegnet af Levin Jørgen Rohde, kopi ved P. J. Hjorth 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 227 Kort over Christiansted havn på St. Croix, indsat tegninger af bøjer og anker 1833, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 228 Kort over Christiansted havn på St. Croix Udateret, tegnet af Julius von Rohr 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 23 Kort over Nicobar-øerne Trykt 1846, tegner uoplyst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 24 Kort over Nicobar-øerne Trykt 1845, tegnet af Harold Lewis 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 25 Senegambien, Sudan og Ober Guinea Trykt 1827, tegnet af C. F. Weiland 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 26 Kort over de danske Etablissementer og allierede Nationer i Guinea 1802, tegnet af P. Thonning 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 27 Kysten ved Christiansborg, Guinea Ca. 1837, tegnet af Grønberg og Herbst 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 28 Kort over de danske besiddelser i Guinea Tegnet i 1802, redigeret efter nyere opmålinger fra 1828, 1837 og 1838, tegnet af P. Thonning 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 29 Kort over de danske besiddelser i Guinea Tegnet i 1802, redigeret efter nyere opmålinger fra 1828, 1837 og 1838, tegnet af P. Thonning 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 3 Kort over St. Croix med byplaner over Christiansted og Frederiksted Trykt 1754, tegnet af Jens Michelsen Beck 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 30 Kort over de danske besiddelser i Guinea Tegnet i 1802, redigeret efter nyere opmålinger fra 1828, 1837, 1838 og 1846, tegnet af P. Thonning 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 300 Fortegnelse over Peter Lotharius Oxholms kort og tegninger (337.301-337.343), som er bilag til hans rapport 30. august 1780 a-b 0 0 2 2 0 0 2
337 ¤ 301 Kort over Christiansted på St. Croix med nærmeste omegn 1778, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 303 Kort over Christiansted på St. Croix 1779, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 304 Området ved Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix, situationsplan, foreslået grundplaner og facade 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 305 Området ved Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix, situationsplan, foreslået grundplaner og facade 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 306 Grundrids af Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 307 Grundrids af Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 308 Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix, facade og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 309 Fort Christiansværn i Christiansted på St. Croix, facade og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 31 Kort over Australien 1838, tegnet af James Wyld 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 310 Kort over øen Protestantkayen i havnen ved Christiansted på St. Croix, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 311 Kort over øen Protestantkayen i havnen ved Christiansted på St. Croix, situationsplan og snit Original 1778-1780, senere kopi fra 1816, tegnet af Peter Lotharius Oxholm, kopi ved Andreas Siegfried Strandgaard 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 312 Kort over øen Protestantkayen i havnen ved Christiansted på St. Croix, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 313 Batteri på pynten ved havnen i Christiansted på St Croix, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 314 Batteri på pynten ved havnen i Christiansted på St Croix, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 315 Guvernementshuset i Christiansted på St. Croix, grundplaner og facade 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 316 Hospitalet i Christiansted på St. Croix, situationsplan og facade 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 317 Kort over Frederiksted med nærmeste omegn på St. Croix 1778, tegnet af Peter Lotharius Oxholm a 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 317 Kort over Frederiksted på St. Croix 1778, tegnet af Peter Lotharius Oxholm b 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 318 Fort Frederiksværn med vandbatteri i Frederiksted på St. Croix, grundplan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 319 Fort Frederiksværn med vandbatteri i Frederiksted på St. Croix, grundplan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 32 Kort over floden Volta i Guinea 1828, optaget af H. G. Lind, kopieret af P. J. Hjorth 1829 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 320 Batterierne i Fort Frederiksværn i Frederiksted på St. Croix, situationsplan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 321 Batterierne i Fort Frederiksværn i Frederiksted på St. Croix, situationsplan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 322 Fort Frederiksværn i Frederiksted på St. Croix, grundplan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 323 Forslag til provianthus i Frederiksted, facade, grundplaner og snit; og plan til nyt batteri nord for Frederiksted 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 324 Forslag til provianthus i Frederiksted, facade, grundplaner og snit; og plan til nyt batteri nord for Frederiksted 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 325 Told- og vejerboden i Frederiksted på St. Croix, facade, grundplaner og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 326 Forslag til forbedring af det militære hospital i Frederiksted på St. Croix, facader, grundplaner og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 327 Charlotte Amalie by og havn med nærmeste omgivelser på St. Thomas 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 328 Kort over Charlotte Amalie på St. Thomas 1778-1780 (med påtegning 1782), tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 329 Christiansfort i Charlotte Amalie på St. Thomas, situationsplan med grundplan af kældrene, snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 330 Christiansfort i Charlotte Amalie på St. Thomas, grundplan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 331 Christiansfort i Charlotte Amalie på St. Thomas, grundplan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 332 Batteri ved indsejlingen til havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 333 Plan for batteri på Paquereaupynten ved indsejlingen til havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 334 Plan for batteri på Paquereaupynten ved indsejlingen til havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 335 Pakhus og told- og vejerbod i Charlotte Amalie på St. Thomas, grundplaner og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 336 Det kongelige mastehus i Charlotte Amalie på St. Thomas, grundplaner og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 337 De kongelige bygninger i Charlotte Amalie på St. Thomas, grundplaner 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 338 Militærhospitalet i Charlotte Amalie på St. Thomas, grundplaner, facade og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 339 Soldaterbeboelsen, køkkenet og officershuset i Cruz Bay på St. Jan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1
337 ¤ 340 Soldaterbeboelsen, køkkenet og officershuset i Cruz Bay på St. Jan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm 0 0 1 1 0 0 1