Generalguvernementet: Kopibog for skrivelser til kongen

Beskrivelse

Serien indeholder rapporter fra generalguvernøren til kongen, som blev afsendt regelmæssigt ca. et par gange om måneden. Rapporterne varierer i længde fra en halv side til adskillige sider. Indholdet omhandler lokale hændelser, som havde indflydelse på guvernørens politiske ageren og derfor var af interesse for majestæten, dvs. både hændelser i den lokale administration såvel som i andre landes kolonier i Vestindien. Det kunne f.eks. være militære anliggender og embedsudnævnelser, men også overvejelser omkring hvad man skulle gøre med sørøvere, de frie farvedes rettigheder, syge soldaters pleje eller forholdsregler i forbindelse med slaveoprør i nabokolonier.

Indtastningen af disse skrivelser til kongen foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/kopibog-for-skrivelser-til-kongen.pdf

Billedet er et udsnit af en blyantstegning af generalguvernør Peter von Scholten i guvernementsboligen, Christiansted, St. Croix. Kunstneren er præsten Henry Morton og dateringen 1843-44. Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035614.

OmfangDokumenter: 1080, Godkendte: 1147
Gennemført

Transskriptioner

100%

English translations

6%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
Godkendte
English translations
1816 - 1826 333 333 52
1826 - 1833 292 292 11
1833 - 1844 373 373 1
1838 - 1843 82 82 3