Vestindiske Regering: Gruppeordnede sager: Matrikeloplysningsskemaer

Beskrivelse

Serien indeholder oplysningsskemaer som dannede grundlag for matriklerne (fortegnelse til opkrævning af skatter) for perioden 1772-1821. Disse lister kaldes ofte ”slavelister”, fordi de især indeholder navne på de slaver, som levede på øerne. Udover slavens navn, angiver listerne også ofte vedkommendes køn, alder, arbejdsfunktion (f.eks. ”markslave” eller ”husslave”), oprindelse (dvs. født i Afrika eller i Caribien), religion og fysiske tilstand. Slaver er normalt kun anført med et fornavn, men kan dog være anført med to fornavne (f.eks. Jack James) eller et fornavn og et tilnavn (f.eks. John Bomba) for at lette identifikationen.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/slavelister-matrikeloplysningsskema.pdf

Billedet forestiller slaver under arbejdet i sukkermarkerne på St. Croix omkring 1780. Det er et udsnit af Peter Lotharius Oxholms kort over St. Croix, udgivet i 1799. Tilhører Rigsarkivet, Rentekammeret, arkivnr. 303, Kort og tegninger 1600-1920, kortnr. 337.007.

OmfangDokumenter: 23294, Godkendte: 776
Gennemført

Transskriptioner

3%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
for byerne 1772 - 394 0 28 422
for byerne 1773 - 118 0 11 129
for byerne 1774 - 126 0 12 138
for byerne 1775 - 1777 419 0 16 435
for byerne 1778 - 192 0 27 219
for byerne 1779 - 177 0 7 184
for byerne 1780 - 214 0 13 227
for byerne 1785 - 1787 525 0 24 549
for byerne 1788 - 462 0 8 470
for byerne 1790 - 1791 416 0 8 424
for byerne 1792 - 219 0 9 228
for byerne 1793 - 269 0 6 275
for byerne 1794 - 441 0 8 449
for byerne 1795 - 410 0 5 415
for byerne 1796 - 394 0 4 398
for byerne 1797 - 1798 593 0 13 606
for byerne 1799 - 491 0 8 499
for byerne 1802 - 1804 295 0 12 307
for byerne 1807 - 1808 126 0 7 133
for byerne 1809 - 377 0 16 393
for byerne 1810 - 1811 304 0 22 326
for byerne 1818 - 533 0 6 539
for byerne 1819 - 1821 176 0 30 206
for byerne, Christiansted 1800 - 299 0 37 336
for byerne, Frederiksted 1800 - 74 0 6 80
for plantagerne 1772 - 564 0 6 570
for plantagerne 1773 - 402 0 9 411
for plantagerne 1774 - 413 0 10 423
for plantagerne 1775 - 435 0 6 441
for plantagerne 1776 - 473 0 6 479
for plantagerne 1777 - 381 0 30 411
for plantagerne 1778 - 458 0 7 465
for plantagerne 1779 - 408 0 6 414
for plantagerne 1780 - 470 0 5 475
for plantagerne 1781 - 18 0 9 27
for plantagerne 1784 - 381 0 5 386
for plantagerne 1785 - 490 0 8 498
for plantagerne 1786 - 408 0 7 415
for plantagerne 1787 - 347 0 4 351
for plantagerne 1787 - 114 0 5 119
for plantagerne 1788 - for plantagerne 1789 10 0 15 25
for plantagerne 1790 - 479 0 4 483
for plantagerne 1791 - 449 0 8 457
for plantagerne 1792 - 316 0 4 320
for plantagerne 1792 - 184 0 8 192
for plantagerne 1793 - 498 0 8 506
for plantagerne 1794 - 157 0 7 164
for plantagerne 1794 - 440 0 5 445
for plantagerne 1795 - 306 0 3 309
for plantagerne 1795 - 275 0 8 283
for plantagerne 1796 - 267 0 7 274
for plantagerne 1796 - 234 0 7 241
for plantagerne 1797 - 23 0 7 30
for plantagerne 1798 - 292 0 9 301
for plantagerne 1798 - 297 0 8 305
for plantagerne 1799 - 403 0 13 416
for plantagerne 1799 - 201 0 10 211
for plantagerne 1800 - 281 0 10 291
for plantagerne 1800 - 254 0 6 260
for plantagerne 1801 - 0 0 8 8
for plantagerne 1802 - 74 0 5 79
for plantagerne 1803 - 9 0 18 27
for plantagerne 1804 - 142 0 12 154
for plantagerne 1804 - 154 0 5 159
for plantagerne 1804 - 114 0 7 121
for plantagerne 1805 - 0 0 12 12
for plantagerne 1806 - 348 0 5 353
for plantagerne 1807 - 444 0 2 446
for plantagerne 1808 - 346 0 5 351
for plantagerne 1809 - 358 0 6 364
for plantagerne 1810 - 259 0 6 265
for plantagerne 1811 - 256 0 6 262
for plantagerne 1817 - 4 0 5 9
for plantagerne 1818 - 494 0 5 499
for plantagerne 1835 - 148 0 16 164
for plantagerne, St. Thomas 1792 - 56 0 16 72
for plantagerne, St. Thomas 1804 - 48 0 16 64
for plantagerne. St. Jan 1804 - 92 0 8 100