Vestindiske Regering: Menighedsindberetninger om fødte, St. Croix

Beskrivelse

Serien indeholder indberetninger fra de forskellige menigheder på St. Croix om fødte (døbte) i perioden 1841-1909. Udover navnet på menigheden, dåbsdatoen og barnets navn indeholder indberetningerne også faderens og moderens navn, samt ofte også angivelse af deres bopæl, religion og navnene på eventuelle gudmødre og – fædre.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/menighedsindberetninger-om-foedte.pdf

Billedet forestiller den romersk-katolske St. Peter og Paul kirke i Charlotte Amalie, St. Thomas, ca. 1881. Farvelagt tegning af Frederik Visby. Tilhører Museet for Søfart, billednr. 000035618.

OmfangDokumenter: 4190, Godkendte: 54
Gennemført

Transskriptioner

1%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
1841 - 1846 858 14
1847 - 1857 742 6
1858 - 1863 545 9
1873 - 1884 629 5
1885 - 1890 779 5
1891 - 1909 637 15