Vestindiske Regering: Menighedsberetninger om viede, St. Croix

Beskrivelse

Serien indeholder indberetninger fra de forskellige menigheder på St. Croix om viede i perioden 1828-1907. Udover navnet på menigheden, datoen for vielsen og brudens og brudgommens navne indeholder indberetningerne også angivelse af om de viede var hhv. slaver, frie afrocaribiere (”frikulørte”) eller eurocaribere (”hvide”). Dertil kan der være oplysninger om de viede havde været gift før og hvem der var vidner ved vielsen.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/menighedsindberetninger-om-viede.pdf

Billedet forestiller den romersk-katolske St. Peter og Paul kirke i Charlotte Amalie, St. Thomas, ca. 1881. Farvelagt tegning af Frederik Visby. Tilhører Museet for Søfart, billednr. 000035618.

OmfangDokumenter: 3128, Godkendte: 1351
Gennemført

Transskriptioner

43%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
1828 - 1845 695 63
1846 - 1852 824 824
1853 - 1862 417 16
1863 - 1887 596 210
1888 - 1907 596 238