Vestindiske Regering: Menighedsberetninger om døde, St. Croix

Beskrivelse

Serien indeholder indberetninger fra de forskellige menigheder på St. Croix om alle døde (begravede) i perioden 1805-1909. Udover navnet på menigheden, begravelsesdatoen og navnet på afdøde indeholder indberetningerne også angivelse af om vedkommende var fri eller ufri (slave), og i sidste tilfælde hvem ejeren var. Dertil kan være føjet oplysninger om vedkommende var immigreret, havde været gift, bopæl og dødsårsagen.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/menighedsindberetninger-om-doede.pdf

Billedet forestiller den romersk-katolske St. Peter og Paul kirke i Charlotte Amalie, St. Thomas, ca. 1881. Farvelagt tegning af Frederik Visby. Tilhører Museet for Søfart, billednr. 000035618.

OmfangDokumenter: 2283, Godkendte: 1952
Gennemført

Transskriptioner

86%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
1805 - 1825 337 8
1826 - 1847 944 943
1860 - 1873 503 502
1880 - 1909 499 499