Vestindiske Regering: Menighedsberetninger om døde, St. Croix

Beskrivelse

Serien indeholder indberetninger fra de forskellige menigheder på St. Croix om alle døde (begravede) i perioden 1805-1909. Udover navnet på menigheden, begravelsesdatoen og navnet på afdøde indeholder indberetningerne også angivelse af om vedkommende var fri eller ufri (slave), og i sidste tilfælde hvem ejeren var. Dertil kan være føjet oplysninger om vedkommende var immigreret, havde været gift, bopæl og dødsårsagen.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/menighedsindberetninger-om-doede.pdf

Billedet forestiller den romersk-katolske St. Peter og Paul kirke i Charlotte Amalie, St. Thomas, ca. 1881. Farvelagt tegning af Frederik Visby. Tilhører Museet for Søfart, billednr. 000035618.

OmfangDokumenter: 2283, Godkendte: 1954
Gennemført

Transskriptioner

86%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
1805 - 1825 327 0 10 337
1826 - 1847 1 0 943 944
1860 - 1873 1 0 502 503
1880 - 1909 0 0 499 499