Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor: Zahlruller over de militære tropper i Vestindien

Beskrivelse

Serien indeholder Zahlruller over de militære tropper i Vestindien, 1762-1770. En zahlrulle er en årlig liste over de soldater, officerer såvel som menige, som var indrulleret i den vestindiske hærstyrke. I perioden efter 1770 blev denne rulle kaldt en mandtalsrulle. Rullen er affattet på tysk og indeholder oplysninger om den enkelte soldats navn, rang, nummer i rullen og om ændringer i vedkommendes status i løbet af året. Disse ændringer kunne være at vedkommende blev forfremmet, dimitteret (tog sin afsked eller blev afskediget), deserterede eller døde. Da der var mange dødsfald blandt soldaterne, var der ofte ændringer og ledige stillinger.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/zahlruller-militaere-tropper-i-vestindien-og-mandtalsruller.pdf

Billedet forestiller de vestindiske troppers uniformer, som de så ud omkring 1761. Udsnit af ”Die Königl. Trouppen in West-Indien”, i Carl Bertram, Vorstellung der sämtlichen Königl. Dänischen Armee, Kbh. 1761. s. 73. Ejes af Det kongelige Bibliotek (se: http://www.kb.dk/e-mat/dod/11342801495D.pdf )

OmfangDokumenter: 2836, Godkendte: 432
Gennemført

Transskriptioner

15%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
1762 - 1765 331 0 83 414
1766 - 252 0 156 408
1767 - 505 0 94 599
1768 - 572 0 12 584
1769 - 372 0 11 383
1770 - 372 0 76 448