Christiansted Byfoged: Politijournaler

Beskrivelse

Serien indeholder journaler ført på Christiansted politikontor i perioden 1798-1846. Politijournalen var en slags dagsrapport, hvor man indførte alt hvad der skete på politikontoret, herunder alle sager som blev anmeldt til politiet. F.eks. hvis slaver mødte op og klagede over dårlig behandling, hvis der havde været værtshusslagsmål eller hvis der var fundet døde hunde et sted i byen. Dermed giver politijournalerne indblik i dagliglivet, især i byerne, og i hvad folk i almindelighed mente myndighederne burde gribe ind overfor.

Indtastningen af Politijournalerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 4643, Godkendte: 55
Gennemført

Transskriptioner

1%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
Godkendte
English translations
1798 - 1805 283 3 0
1805 - 1809 340 38 0
1809 - 1811 163 4 0
1811 - 1815 417 0 0
1815 - 1818 414 0 0
1818 - 1822 383 0 0
1822 - 1826 339 0 0
1826 - 1830 241 0 0
1830 - 1832 289 0 0
1832 - 1834 290 0 0
1834 - 1835 228 0 0
1835 - 1837 290 0 0
1837 - 1839 290 3 0
1839 - 1843 387 4 0
1843 - 1846 289 3 0