Christiansted Byfoged: Politijournaler

Beskrivelse

Serien indeholder journaler ført på Christiansted politikontor i perioden 1798-1846. Politijournalen var en slags dagsrapport, hvor man indførte alt hvad der skete på politikontoret, herunder alle sager som blev anmeldt til politiet. F.eks. hvis slaver mødte op og klagede over dårlig behandling, hvis der havde været værtshusslagsmål eller hvis der var fundet døde hunde et sted i byen. Dermed giver politijournalerne indblik i dagliglivet, især i byerne, og i hvad folk i almindelighed mente myndighederne burde gribe ind overfor.

Indtastningen af Politijournalerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 4643, Godkendte: 55
Gennemført

Transskriptioner

1%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1798 - 1805 280 0 3 283 0 0 283
1805 - 1809 302 0 38 340 0 0 340
1809 - 1811 159 0 4 163 0 0 163
1811 - 1815 417 0 0 417 0 0 417
1815 - 1818 414 0 0 414 0 0 414
1818 - 1822 383 0 0 383 0 0 383
1822 - 1826 339 0 0 339 0 0 339
1826 - 1830 241 0 0 241 0 0 241
1830 - 1832 289 0 0 289 0 0 289
1832 - 1834 290 0 0 290 0 0 290
1834 - 1835 228 0 0 228 0 0 228
1835 - 1837 290 0 0 290 0 0 290
1837 - 1839 287 0 3 290 0 0 290
1839 - 1843 383 0 4 387 0 0 387
1843 - 1846 286 0 3 289 0 0 289