St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor: Politiretsprotokoller

Beskrivelse

Serien indeholder protokoller ført ved politiretten på St. Thomas i perioden 1788-1896. I politiretsprotokollen blev indført referat af, hvad der blev sagt i politiretten under forhør optaget i forbindelse med retssager. Politiretten tog sig af mindre alvorlige kriminalsager, f.eks. slagsmål, injurier, og herunder også sager vedrørende slaver. Dermed giver politiretsprotokollerne indblik i dagligdagens konflikter i det dansk-vestindiske samfund, og hvad både frie og slaver sagde, når de enten var anklaget eller blot vidnede i en retssag.

Indtastningen af Politiretsprotokollerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 22164, Godkendte: 28
Gennemført

Transskriptioner

0%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
Godkendte
English translations
1788 - 1799 551 4 0
1799 - 1804 313 2 0
1804 - 1807 374 2 0
1807 - 1808 142 2 0
1808 - 1810 228 2 0
1810 - 1815 349 2 0
1815 - 1816 243 2 0
1816 - 1818 375 1 0
1821 - 1824 477 0 0
1824 - 1828 266 0 0
1828 - 1831 290 0 0
1831 - 1835 347 0 0
1835 - 1849 790 0 0
1849 - 1850 285 0 0
1850 - 1851 296 0 0
1851 - 1854 412 0 0
1853 - 1855 303 0 0
1854 - 1856 290 0 0
1855 - 1857 339 0 0
1856 A - 1858 283 0 0
1856 B - 1858 195 0 0
1858 A - 1860 308 0 0
1858 B - 1860 308 0 0
1860 A - 1867 B 332 0 0
1860 C - 1863 236 0 0
1863 A - 1866 268 0 0
1863 B - 1866 300 0 0
1866 A - 1868 307 0 0
1866 B - 1868 305 0 0
1867 - 1871 338 0 0
1867 C - 1868 107 0 0
1868 A - 1870 299 0 0
1868 B - 1870 299 0 0
1868 C - 1870 298 0 0
1869 D - 1872 300 0 0
1869 E - 1874 308 0 0
1870 A - 1874 309 0 0
1870 B - 1875 308 0 0
1870 C - 1875 309 0 0
1874 D - 1878 310 0 0
1875 A - 1878 309 0 0
1875 B - 1878 307 0 0
1875 C - 1878 311 0 0
1878 A - 1880 309 0 0
1878 B - 1880 309 0 0
1878 C - 1880 306 0 0
1878 D - 1880 309 0 0
1880 A - 1882 309 0 0
1880 B - 1882 309 0 0
1880 C - 1882 310 0 0
1880 D - 1882 309 0 0
1882 A - 1884 311 0 0
1882 B - 1884 309 0 0
1882 C - 1884 309 0 0
1882 D - 1884 309 0 0
1884 A - 1886 309 0 0
1884 B - 1886 307 0 0
1884 C - 1886 307 0 0
1884 D - 1886 209 0 0
1886 A - 1889 309 0 0
1886 B - 1889 309 0 0
1886 C - 1889 309 0 0
1886 F - 1889 309 0 0
1889 A - 1892 307 0 0
1889 B - 1892 307 0 0
1889 C - 1892 307 0 0
1889 D - 1892 307 0 0
1892 A - 1896 309 0 0
1892 B - 1896 309 0 0
1892 C - 1896 309 4 0
1892 D - 1896 309 7 0