St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor: Politiretsprotokoller

Beskrivelse

Serien indeholder protokoller ført ved politiretten på St. Thomas i perioden 1788-1896. I politiretsprotokollen blev indført referat af, hvad der blev sagt i politiretten under forhør optaget i forbindelse med retssager. Politiretten tog sig af mindre alvorlige kriminalsager, f.eks. slagsmål, injurier, og herunder også sager vedrørende slaver. Dermed giver politiretsprotokollerne indblik i dagligdagens konflikter i det dansk-vestindiske samfund, og hvad både frie og slaver sagde, når de enten var anklaget eller blot vidnede i en retssag.

Indtastningen af Politiretsprotokollerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 22164, Godkendte: 28
Gennemført

Transskriptioner

0%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1788 - 1799 547 0 4 551 0 0 551
1799 - 1804 311 0 2 313 0 0 313
1804 - 1807 372 0 2 374 0 0 374
1807 - 1808 140 0 2 142 0 0 142
1808 - 1810 226 0 2 228 0 0 228
1810 - 1815 347 0 2 349 0 0 349
1815 - 1816 241 0 2 243 0 0 243
1816 - 1818 374 0 1 375 0 0 375
1821 - 1824 477 0 0 477 0 0 477
1824 - 1828 266 0 0 266 0 0 266
1828 - 1831 290 0 0 290 0 0 290
1831 - 1835 347 0 0 347 0 0 347
1835 - 1849 790 0 0 790 0 0 790
1849 - 1850 285 0 0 285 0 0 285
1850 - 1851 296 0 0 296 0 0 296
1851 - 1854 412 0 0 412 0 0 412
1853 - 1855 303 0 0 303 0 0 303
1854 - 1856 290 0 0 290 0 0 290
1855 - 1857 339 0 0 339 0 0 339
1856 A - 1858 283 0 0 283 0 0 283
1856 B - 1858 195 0 0 195 0 0 195
1858 A - 1860 308 0 0 308 0 0 308
1858 B - 1860 308 0 0 308 0 0 308
1860 A - 1867 B 332 0 0 332 0 0 332
1860 C - 1863 236 0 0 236 0 0 236
1863 A - 1866 268 0 0 268 0 0 268
1863 B - 1866 300 0 0 300 0 0 300
1866 A - 1868 307 0 0 307 0 0 307
1866 B - 1868 305 0 0 305 0 0 305
1867 - 1871 338 0 0 338 0 0 338
1867 C - 1868 107 0 0 107 0 0 107
1868 A - 1870 299 0 0 299 0 0 299
1868 B - 1870 299 0 0 299 0 0 299
1868 C - 1870 298 0 0 298 0 0 298
1869 D - 1872 300 0 0 300 0 0 300
1869 E - 1874 308 0 0 308 0 0 308
1870 A - 1874 309 0 0 309 0 0 309
1870 B - 1875 308 0 0 308 0 0 308
1870 C - 1875 309 0 0 309 0 0 309
1874 D - 1878 310 0 0 310 0 0 310
1875 A - 1878 309 0 0 309 0 0 309
1875 B - 1878 307 0 0 307 0 0 307
1875 C - 1878 311 0 0 311 0 0 311
1878 A - 1880 309 0 0 309 0 0 309
1878 B - 1880 309 0 0 309 0 0 309
1878 C - 1880 306 0 0 306 0 0 306
1878 D - 1880 309 0 0 309 0 0 309
1880 A - 1882 309 0 0 309 0 0 309
1880 B - 1882 309 0 0 309 0 0 309
1880 C - 1882 310 0 0 310 0 0 310
1880 D - 1882 309 0 0 309 0 0 309
1882 A - 1884 311 0 0 311 0 0 311
1882 B - 1884 309 0 0 309 0 0 309
1882 C - 1884 309 0 0 309 0 0 309
1882 D - 1884 309 0 0 309 0 0 309
1884 A - 1886 309 0 0 309 0 0 309
1884 B - 1886 307 0 0 307 0 0 307
1884 C - 1886 307 0 0 307 0 0 307
1884 D - 1886 209 0 0 209 0 0 209
1886 A - 1889 309 0 0 309 0 0 309
1886 B - 1889 309 0 0 309 0 0 309
1886 C - 1889 309 0 0 309 0 0 309
1886 F - 1889 309 0 0 309 0 0 309
1889 A - 1892 307 0 0 307 0 0 307
1889 B - 1892 307 0 0 307 0 0 307
1889 C - 1892 307 0 0 307 0 0 307
1889 D - 1892 307 0 0 307 0 0 307
1892 A - 1896 309 0 0 309 0 0 309
1892 B - 1896 309 0 0 309 0 0 309
1892 C - 1896 305 0 4 309 0 0 309
1892 D - 1896 302 0 7 309 0 0 309