St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor: Politijournaler

Beskrivelse

Serien indeholder journaler ført på St. Thomas politikontor i perioden 1804-1891. Politijournalen var en slags dagsrapport, hvor man indførte alt hvad der skete på politikontoret, herunder alle sager som blev anmeldt til politiet. F.eks. hvis slaver mødte op og klagede over dårlig behandling, hvis der havde været værtshusslagsmål eller hvis der var fundet døde hunde et sted i byen. Dermed giver politijournalerne indblik i dagliglivet, især i byerne, og i hvad folk i almindelighed mente myndighederne burde gribe ind overfor.

Indtastningen af Politijournalerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 3518, Godkendte: 122
Gennemført

Transskriptioner

3%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
Godkendte
English translations
1804 - 1812 293 4 0
1812 - 1821 373 4 0
1825 - 1826 135 5 0
1827 - 1829 295 4 0
1829 - 1832 288 6 0
1832 - 1838 352 7 0
1838 - 1842 226 4 0
1844 - 1848 237 7 0
1854 - 1857 98 6 0
1858 - 1863 303 15 0
1863 - 1876 297 8 0
1876 - 1883 309 9 0
1883 - 1891 312 43 0