St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor: Politijournaler

Beskrivelse

Serien indeholder journaler ført på St. Thomas politikontor i perioden 1804-1891. Politijournalen var en slags dagsrapport, hvor man indførte alt hvad der skete på politikontoret, herunder alle sager som blev anmeldt til politiet. F.eks. hvis slaver mødte op og klagede over dårlig behandling, hvis der havde været værtshusslagsmål eller hvis der var fundet døde hunde et sted i byen. Dermed giver politijournalerne indblik i dagliglivet, især i byerne, og i hvad folk i almindelighed mente myndighederne burde gribe ind overfor.

Indtastningen af Politijournalerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 3518, Godkendte: 124
Gennemført

Transskriptioner

4%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1804 - 1812 289 0 4 293 0 0 293
1812 - 1821 369 0 4 373 0 0 373
1825 - 1826 130 0 5 135 0 0 135
1827 - 1829 291 0 4 295 0 0 295
1829 - 1832 282 0 6 288 0 0 288
1832 - 1838 343 0 9 352 0 0 352
1838 - 1842 222 0 4 226 0 0 226
1844 - 1848 230 0 7 237 0 0 237
1854 - 1857 92 0 6 98 0 0 98
1858 - 1863 288 0 15 303 0 0 303
1863 - 1876 289 0 8 297 0 0 297
1876 - 1883 300 0 9 309 0 0 309
1883 - 1891 269 0 43 312 0 0 312