St. Thomas og St. Jan guvernement mm., St. Jan Landfoged: Politiretsprotokoller

Beskrivelse

Serien indeholder protokoller ført ved politiretten på St. Jan i perioden 1818-1904. I politiretsprotokollen blev indført referat af, hvad der blev sagt i politiretten under forhør optaget i forbindelse med retssager. Politiretten tog sig af mindre alvorlige kriminalsager, f.eks. slagsmål, injurier, og herunder også sager vedrørende slaver. Dermed giver politiretsprotokollerne indblik i dagligdagens konflikter i det dansk-vestindiske samfund, og hvad både frie og slaver sagde, når de enten var anklaget eller blot vidnede i en retssag.

Indtastningen af Politiretsprotokollerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 3661, Godkendte: 53
Gennemført

Transskriptioner

1%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
English translations
Klar til indtastning
English translations
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
English translations
Dokumenter
1818 - 1825 99 0 4 103 0 0 103
1825 - 1832 188 0 5 193 0 0 193
1832 - 1841 189 0 0 189 0 0 189
1841 - 1851 141 0 0 141 0 0 141
1851 - 1855 196 0 0 196 0 0 196
1855 - 1862 335 0 4 339 0 0 339
1862 - 1865 285 0 4 288 0 1 289
1865 - 1868 476 0 5 481 0 0 481
1868 - 1871 190 0 3 193 0 0 193
1871 - 1875 464 0 7 471 0 0 471
1875 - 1885 607 0 10 617 0 0 617
1885 - 1904 439 0 10 449 0 0 449