St. Thomas og St. Jan guvernement mm., St. Jan Landfoged: Politiretsprotokoller

Beskrivelse

Serien indeholder protokoller ført ved politiretten på St. Jan i perioden 1818-1904. I politiretsprotokollen blev indført referat af, hvad der blev sagt i politiretten under forhør optaget i forbindelse med retssager. Politiretten tog sig af mindre alvorlige kriminalsager, f.eks. slagsmål, injurier, og herunder også sager vedrørende slaver. Dermed giver politiretsprotokollerne indblik i dagligdagens konflikter i det dansk-vestindiske samfund, og hvad både frie og slaver sagde, når de enten var anklaget eller blot vidnede i en retssag.

Indtastningen af Politiretsprotokollerne foregår anderledes end ved de øvrige arkivserier. Her er der tale om en fuldteksttransskription, dvs. at hele teksten skal tastes fra ende til anden, og ikke blot at kun navne og steder skal tastes.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/indtastning-og-oversaettelse-af-politiretsprotokoller-og-politijournaler.pdf

Billedet er et udsnit af et maleri forestillende havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, ca. 1881. Midt i billedet ses Christiansfort, hvor politikammeret havde til huse fra 1870’erne. Kunstneren er Frederik Visby (1839-1926). Ejes af Museet for Søfart, Helsingør. Filnr. 000035621.

OmfangDokumenter: 3661, Godkendte: 15
Gennemført

Transskriptioner

0%

English translations

0%
Arkivsamling
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Indhold

Navn Dokumenter Godkendte
Transskriptioner
Godkendte
English translations
1818 - 1825 103 0 0
1825 - 1832 193 0 0
1832 - 1841 189 0 0
1841 - 1851 141 0 0
1851 - 1855 196 0 0
1855 - 1862 339 0 0
1862 - 1865 289 0 0
1865 - 1868 481 0 0
1868 - 1871 193 0 0
1871 - 1875 471 4 0
1875 - 1885 617 7 0
1885 - 1904 449 4 0