Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 593
Barnets navn Maren Kirstine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 24-09-1822
Undernr: 652
Døbt (dd-mm-åååå) 28-09-1822
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-12-1822
Moderens nr 646
Morens navn Inger Sophie Hansdatter
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Inger Sophie Hansdatter, Ugivt, ei tilforn født, 34 Aar, fra Wangeløse i Brøndsted Sogn, og derfra for 4 a 5 Uger siden kommen her til Staden.
I Sølvgade Kassernerne hos Lieutenant Brun ved Kongens Regiment, hvor hun faar Ammetjeneste.  Barnet i Rosengaden  No 441 paa 3die Sal i Forhuset hos Sadelmager Møller.
1825 den 9 April meldt at flytte med sit Barn til Harzen til Linnedvæver Georg Christopher Gotlich, hendes Barnefader. Videre at hun er fraskilt Kone for 9 Aar siden fra Gaardmand Niels Poulsen i Wandløse.
Andre Bemærkninger 1849 den 27 Oct givet et Xpl af Døbs.

1825 d. 12 Marti født under No 195 -
hvortil hun ei blev (kanikkelæses), 
da nærv. var i Live. 
Barnet
Nr 594
Barnets navn Caroline Vilhelmine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 18-11-1822
Undernr: 779
Døbt (dd-mm-åååå) 23-11-1822
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-12-1822
Moderens nr Mangler
Morens navn Juliane Marie Jensen
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Juliane Marie Jensen, Ugivt, tilforn født, 26 Aar, er født her paa Stiftelsen og opdraget i Slagelse, hvorfra hun for 5 Aar siden kom her til Staden, og er derefter blevet her.  Tjent indtil 1te Augustii d.A.
I Ste Pedersstrædet No 137 paa 1te Sal i Baghuset, hvor hun tager Barnet med.
1822 den 16 December melder Magistraten at Barnefaderen Niels Larsen var tilpligtet at betale til Barnets Ophold 12 Rb Sølv aarlig indtil dets 10de Aar. 
Vide om Skrivelse af 27 Jan 1825 fra Amtmand Stemann.
1825 den 8 Maii indfandt Moderen sig og tilkjendegav, at tjene i St. Pedersstræde No 187 paa 1te Bagsal, Arbejdsmand paa Tømrermester Bredes Oliemølle, Simonsen. Videre at hun i Anledning af Barnet No 492 fra 1818 har været kaldet for Directionen for Fattigvæsenet, og denne havde foranstaltet at dette Barn, som hørende til Stadens Fattigvæsen blev bragt hertil, og at hun til samme fik Hjelp.
Andre Bemærkninger See videre No 492  1818