Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 601
Barnets navn Niels Peter
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1822-11-30
Undernr: 814
Døbt (dd-mm-åååå) 1822-11-30
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1822-12-06
Moderens nr 808
Morens navn Marie Berg
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Marie Berg, Ugivt, ei tilforn født, 29 Aar, fra Køge, og derfra for 15 til 16 Aar siden kommen her til Staden, og derefter blevet her, paa et Aar nær, at hun for 3 Aar siden tjente paa Sophienberg.  Tjent lige indtil hun tog til Stiftelsen.
I Lille Amaliegade Nr. 117 paa 2den Sal til Gaden, hos Jean Fred. de Connich, hvor hun tjener, og tager Barnet med.
Den 16 Dec. meldt at være flyttet til Arbejdsmand Jacob Iversen paa Gammel Mønt nr. 148, paa 1te Bagsal.
Barnet
Nr 602
Barnets navn Jacob Nielsen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1822-12-01
Undernr: 818
Døbt (dd-mm-åååå) 1822-12-07
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1822-12-07
Moderens nr 810
Morens navn Anne Cathrine Frederiksdatter Pihl
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Anne Cathrine Frederiksdatter Pihl, Ugivt, ei tilforn født, 23 Aar, fra Nylars Sogn paa Bornholm, og derfra for omtrent 2. Aar siden kommen her til Landet, og til 1te Nov. d.A. kommen her til Staden fra Frederiksborg.  Tjent indtil kort Tid før hun tog til Stiftelsen.
Paa Gråbrødretorv Nr. 108 i Kjelderen hos Knud Pedersen, Bryggerkarl, hvor hun tager Barnet med.
1825 den 27 Febr meldte sig Arbejdsmand Niels Pedersen Libergs Hustru, boende i Borgergaden Nr. 179 paa 2den Sidesal. Hun tilkjendegav, at Moderen var død paa det almindelige Hospital efter et Barn hun havde født i Aar / 39 1825/, og at Barnets Morbroder Vognmandskarl Anders ... havde taget sig af Barnet og begjæret, at Anmeldkvinden vilde tage Barnet i Pleje, fordi det ei havde godt, hvor det var, hvorfor han i Tiden vil forsøge, om ikke hendes Familie vilde sørge for ham.
Andre Bemærkninger Se Nr. 39 1825