Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 205
Barnets navn Johanne Sophie
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1825-04-18
Undernr: 301
Døbt (dd-mm-åååå) 1825-04-23
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1825-04-25
Moderens nr 307
Morens navn Inger Marie Kirstine Kryger
Bemærkning til udsat/udleveret
til moderen Inger Marie Kirstine Kryger, ugift, ej tilforn født, 22 år, født og bestandig opholdt sig her i staden. Tjent indtil sidst afvigte 1. november. I Peder Hvitfeldts Stræde nr. 94 hos hendes søster, der er gift med en underofficer Illebølle, hvor hun tager barnet med. Den 8. maj 1825 flyttet barnet til Åbenrå nr. 201 på 2. bagsal hos skom. Wahl.

Fik indfald om aftenen efter at hun om middagen var indskrevet og var til sinds at blive på ammestuerne, at ville ud uagtet kl. var over 8 - alle forestillinger uagtet, måtte man, af frygt for at hendes attrå efter at komme ud skulle udarte, føje sig efter hendes ønske og lade hende følge hen, hvor hun sagde at skulle opholde sig - men her følte de straks frygt for hende, og ej ville beholde hende, så hun måtte føres et andet steds hen - hvor hun forblev.
Andre Bemærkninger
Barnet
Nr 206
Barnets navn Anne Marie
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1825-04-20
Undernr: 304
Døbt (dd-mm-åååå) 1825-04-23
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1825-04-26
Moderens nr 310
Morens navn Frederikke Christiane Hess
Bemærkning til udsat/udleveret til moderen Frederikke Christiane Hess, ej tilforn født, 22 år, født og bestandig opholdt sig her i staden. Tjent indtil hun tog til Stiftelsen. Tager i Antonistrædet nr. 239 på 1. sal hos lærredshandler Schelert, hvor hun tjener og tager barnet med. Den 10. jul. 1826 melder Magistraten at have tilpligtet Jens Enevoldsen, som barnefader til nærv. barn, at bidrage til dets ophold indtil dets 10. år 12 Rb. Sølv årlig.
Andre Bemærkninger