Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 609
Barnets navn Emilie Augusta
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1822-12-04
Undernr: 828
Døbt (dd-mm-åååå) 1822-12-07
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1822-12-10
Moderens nr 820
Morens navn Lene Marie Boye
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Lene Marie Boye, Ugivt, tilforn født, 27 Aar, født og bestandig opholdt sig her i Staden.
Paa Bryggernes Længe No 77 paa 2den Bagsal.
Tjent indtil 1ste Nov. d. A.
Barnet
Nr 610
Barnets navn Caroline Baltharsine Romandine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1822-12-04
Undernr: 829
Døbt (dd-mm-åååå) 1822-12-07
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1822-12-10
Moderens nr 821
Morens navn Bodil Marie Ibsen
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Bodil Marie Ibsen, Ugivt, ei tilforn født, 23 Aar, fra Holbæk, og derfra for 8te Aar siden kommen her til Staden og derefter blevet her. Tjent indtil hun tog til Stiftelsen.
I Klerkegaden No 425 paa 2den Sal i Forhuset hos Murermester Christopher Ibsens Enke, hvor hun tager Barnet med.
1823 den 14 Martii melder Magestarten, at Barnefaderen  Instrumentmager Balthaser Rommer var tilpligtet at betale til barnet 24 Rbr. (ulæselig)
Andre Bemærkninger Moderen død 15 Aug 1829

1829 den 20 Aug meddelt Plejemoderen et ( ulæseligt)
Daabsseddel.

vide født No 564 fra 1829
født et imellem (ulæselig) og dette.