Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 611
Barnets navn Christian Clausen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1822-12-04
Undernr: 830
Døbt (dd-mm-åååå) 1822-12-07
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1822-12-10
Moderens nr 822
Morens navn Anne Andersen
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Anne Andersen, ei før født, 22 Aar, fra Lille Værløse, og derfra for 4 a 5 Aar siden kommen her til Staden, og derefter blevet her.  Tjent indtil hun tog til Stiftelsen.
I Adelgaden No (mangler) paa 2den Sal i Forhuset hos Gjordemoderen Madame Berg, hvor hun tager Barnet med.
Andre Bemærkninger Tjent Oberstlieutenant Directeur Nachtegall paa Østerbro, hvor hun igen, naar hun bliver selv, tager tilbage.
Dette Andragende var ei rigtigt, Barnet ved (kan ikke læses)
Barnet
Nr 612
Barnets navn Henrik Vilhelm
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1822-11-24
Undernr: 800
Døbt (dd-mm-åååå) 1822-11-30
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1822-12-13
Moderens nr 793
Morens navn Cathrine Sophie Rasmussen
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Cathrine Sophie Rasmussen, Ugivt, tilforn født, 27 Aar, født og bestandig opholdt sig her i Staden. Tjent indtil Maii d.A.
I Kristen Bernikowstrædet No 244 i Bagstuen hos Underofficer Bramers Enke, hvor hun tager Barnet med.
1823 den 12 Martii melder Magistraten at Hendrik Davidsen var tilpligtet at betale 12 RB Sølv aarlig til Barnets Ophold indtil dets 10de Aar.
Andre Bemærkninger See videre
No  40   1820
No 375  1821