Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 20
Barnets navn Elise
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1823-01-06
Undernr: 13
Døbt (dd-mm-åååå) 1823-01-11
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1823-01-12
Moderens nr 13
Morens navn Christiane Margrethe Rehfeldt
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Christiane Margrethe Rehfeldt, Ugivt, ei tilforn født, 27 Aar, født og bestandig opholdt sig her i Staden. Tjent indtil sidstafvigte 1te Novbr.
Paa Hjørnet af Rigensgade og Kokkegaden No 144 paa 2den Sal i Forhuset hos Søegaards Enke, hvor hun tager Barnet med.
1823 den 27 Jan meldt, at Barnet var flyttet til Skoemager Lars Eibom i Kirke Hvalsø.
Barnet
Nr 21
Barnets navn Johan Christian
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1823-01-06
Undernr: 15
Døbt (dd-mm-åååå) 1823-01-11
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1823-01-12
Moderens nr 7
Morens navn Helene Elisabeth Brinkmejer
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Helene Elisabeth Brinkmejer, Ugivt, ei tilforn født, 22 Aar, født og bestandig opholdt sig her i Staden.  Tjent lige indtil hun tog til Stiftelsen.
I Naboløs No (mangler) hos Hofdandsemester Laurent, hvor hun tjener. Barnet i Holmensgade No 112 paa 1te Sal hos Skoemagersvend Christiansen.
1825 den 3. October melder Magistraten at nærværende Barns Moder tilligemed dets Fader ved et af dem afgivet Møde ere blevne eenige om, at han tager Barnet til sig, og sørger for det, og at Faderen havde navngivet sig Niels Christian Sass.
Andre Bemærkninger Forholdet imellem denne Fader og Moder synes noget gaadefuldt, da han har taget Barnet til Forsørgelse, og hun fratages Penge