Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 22
Barnets navn Niels Peter
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1823-01-06
Undernr: 17
Døbt (dd-mm-åååå) 1823-01-11
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1823-01-13
Moderens nr 18
Morens navn Mette Marie Pedersdatter
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Mette Marie Pedersdatter, Ugivt, ei tilforn født, omtrent 25 Aar, fra Ålborg, og derfra for 5 Aar siden kommen her til Staden og derefter bleven her.  Tjent indtil sidstafvigte 1 Novbr.
Denne Forklaring blev givet af Arbejdsmand Peder Nielsens Hustrue i Borgergade No 163 paa 2den Sal i Forhuset, der var anmodet om af Moderen /som fra Stiftelsen var vragt paa det alm. Hospital i Stuen Ø/ at overtage Barnet, og fra Stiftelsen at faa Hielp til samme.
Andre Bemærkninger See No 828  1824
Barnet
Nr 23
Barnets navn Peter Jensen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1823-01-07
Undernr: 20
Døbt (dd-mm-åååå) 1823-01-11
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1823-01-13
Moderens nr 21
Morens navn Kirstine Jensdatter
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Kirstine Jensdatter, Ugivt, ei tilforn født, 31 Aar, fra Rønne paa Bornholm og derfra for 5 Aar siden kommen her til Staden og derefter blevet her.  Tjent indtil sidstafvigte Nytaar.
I Borgergaden No 166 paa 3die Sal i Forhuset i et eget Værelse, hvor hun tager Barnet med.
1823 d. 3 Mai meldt at være flyttet til No 168 paa 2den Sal i Forhuset i samme Gade.
1829 d. 31 October flyttet til Adelgaden No 264 paa 3die Sal til Gaden. D. 26 Nov meldt at være flyttet til Lille Brøndstræde No 110 paa 3die Sal til Gaden hos Gartner  Dekmans Enke, hvorhos blev meldt at Moderen var død den 8 Dec paa Frederiks Hospital.