Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1822 563 - 1825 220
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 56
Barnets navn Caroline Jacobine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 02-02-1823
Undernr: 85
Døbt (dd-mm-åååå) 08-02-1823
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 08-02-1823
Moderens nr 83
Morens navn Kirstine Mikkelsen
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Kirstine Mikkelsen, Ugivt, ei tilforn født, 25 Aar, fra Roskilde, og derfra i sit 7 Aar kommen her til Staden og derefter blevet her.  Ei tjent formedelst Svaghed, men ernæret sig ved Skræddersyening.
I Adelgaden No 243 paa 1te Sal i Forhuset hos hendes Moster Bødker Torngreens Hustrue, hvor hun tager Barnet med.
Andre Bemærkninger C. 3 1/2 Rb.
Barnet
Nr 57
Barnets navn Lovise Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 31-10-1822
Undernr: 734
Døbt (dd-mm-åååå) 02-11-1822
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 09-02-1823
Moderens nr 727
Morens navn Kirstine Andreasen
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Kirstine Andreasen, Ugivt, ei tilforn født, 24 Aar, fra Nykøbing i Odsherred, og for 3 a 4 Aar siden hidkommen her til Staden fra Holbæk.  Tjent indtil hun tog til Stiftelsen.
I Lille Helliggeiststræde No 160 hos Uhrmager Holzman, men udsat Barnet i Balsamgaden No 457 hos Skoemager Ervoldt.
1823 d.1 Febr meldt at flytte Barnet til Nykøbing i Odsherred hos hendes Søster Murermester Christen Hentzes Hustrue.
1823 d. 11 Juni meldt at Barnet var flyttet til Holbæk til Tømmermand Christen Larsen.
1823 den 14 Jul flyttet tilbage her til Staden til Rosengaden No 440 hos Arbejdsmand Niels Hammershøy.
Andre Bemærkninger No 187  1829

1827 d. 6 Aug meddelt Moderen et Eksemplar af Døbeseddelen for dermed at kunne henvende sig til Fattigvæsenet.