Join the project

Collection
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Record creator Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Record Series Udsætterprotokoller
Content 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 532
Barnets navn Benedicte Marie Madsen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1857-10-05
Undernr: 497
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-10-06
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-03
Moderens nr 516
Morens navn Karen Johanne Madsdatter
Morens fødselsdag 1827-10-10
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 3die November 1857 til Moderen Karen Johanne Madsdatter, ug: ff. 432-1855 død og udenfor Stift:, født i Birkerød den 10de Octbr: 1827, har stadig tjent, sidst Conditor Brodersen p. Frederiksberg fra 30te Sept: 1855 til afvigte 1te Mai og derefter havt Logis i Adelgaden 238, 1 Bags. hos Kudsk Madsen. Hun tager nu til Farvergaden 129, 1 Bgs. hos Møllersv: Olsen og udsætter Barnet i Adelgaden 279, 3 Bgs.
Navn anf.
Barnet
Nr 533
Barnets navn Thorvald Christian Lund
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1857-08-08
Undernr: 403
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-08-11
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-04
Død (dd-mm-åååå) 1858-02-13
Moderens nr 417
Morens navn Nielsine Cecilie Lund
Morens fødselsdag 1830-06-06
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 4de November 1857 til Moderen Nielsine Cecilie Lund, ug: ei ff:, født d: 6te Juni 1830 i Ruthsker Sogn paa Bornholm, kom i Mai 1846 hertil Staden, hvor hun tjente til 1 Mai 1853 og derefter til 1te Mai d. A. tjent Proprietair Mourier paa Frederiksberg; hun har atter siden tjent her, men skal den 1te October tiltræde Tjeneste hos Juul i Smallegaden Nr 4. Barnet forblev foreløbig paa Ammestuen paa Grund af en Deformitet ved Fødderne og er sat i Pleie hos Fyrmærker Christensen i Falkoneraléen Nr 57 C i Stuen til Alléen. (Ny Landlyst.)
Barnet død 13 Februar 1858.
Navn anf.
Barnet
Nr 534
Barnets navn Alfred Heinrich Klemmick
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1857-10-18
Undernr: 512
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-10-20
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-04
Moderens nr 532
Morens navn Sophie Rosaline Weihs
Morens fødselsdag 1824-01-02
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 4de November 1857 til Moderen Sophie Rosaline Weihs, ugivt, født den 2den Jan. 1824 heri Staden hvor hun best. har oph: sig og de sidste 5 Aar ernæret sig ved Tobaksspinderarbeide for Budelmann i Gothersgaden 23 og havt Bolig i Dr: Tvergade 364, 2 Sal hos Enken Maas, hvorfra hun indkom paa Stiftelsen og til hvem hun atter tager tilbage tilligemed Barnet, men nu i Adelgaden Nr 235, 2 Sidesal.
14/12 57 til Store Kongensgade 266, 2 Sal hos Skibstømmer Block.
21/12 til Gl Mynt Nr 162 paa Qvisten hos Moderen.
21/12 57 til Gl Mynt 162 paa Qvisten hos Moderen men nedflyttet i Mai 1858 til 4de Sal.
21/8 58 til Diderikbadskjærsgang Nr 206, 2 Sal tilgaden hos Enken Busch.
1858 4/9 sammesteds men til Gaarden hos Armd. Philipsen.
30/4 59 til Adelgaden 260, 2 Bagsal hos Enken Preusler.
1859 20/8 Adelg. 264, 3 Bgs. Arbm. Køll, p. Døren staar Nr 14.
3/9 59 til Adelgade 235, 1 Sidesal til venstre 1 Opgang hos Skomager Mulvad.
Hjelpen ophørt 22 Octobr 1859.
Navn anf:
Forev: Beviis.