Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 562
Barnets navn Thorvald Ole Petersen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1857-11-05
Undernr: 6293
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-19
Død (dd-mm-åååå) 1858-12-07
Moderens nr 5983
Morens navn Thora Olivia Vilhelmine Petersen
Morens fødselsdag 1838-10-26
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Thora Olivia Vilhelmine Petersen, ug: ei ff, født den 26de Octbr: 1838 heri Staden, hvor hun bestandig har tjent; hun tager til hendes Moder, enken Petersen i Vognmagergaden Nr 84, 4 Sal. Barnet til Madame Petersen i Aabenraa Nr 242 i stuen til Gaarden.
30/1 58 til Vognmagergade Nr 84, 4 Sal hos Moderen.
13/3 58 til Gl: Mynt Nr 149, 2 Sal tilgaarden hos Madam Lindqvist.
1858 28/5 til L: Brøndst. Nr 111 hos Moderen (3 Sal tilgaden).
1858  /8 Chrhvn. Lille Amagergaden 338, 2 Sal hos Arbm. Petersen.
1858 Novbr: 26 til Usserød hos Arbmd. Andreas Hansen.
Barnet død 7 December 1858.
Navn anf.
Forev: Skudsm:
Barnet
Nr 563
Barnets navn Carl Sophus Nielsen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1857-11-06
Undernr: 554
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-10
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-20
Moderens nr 574
Morens navn Elisabeth Christine Clemmensen
Morens fødselsdag ca. 1828
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Elisabeth Christine Clemmensen, ug. ei ff. 29 Aar, født heri Staden, hvor hun for det meste har tjent og fra August f. A. stadig og holdt Huus for Barnefaderen, Arbmd. Nielsen i Raadhuusstrædet Nr 45 paa Qvisten, til hvem hun tager tilbage med Barnet.
12/12 1857 til Store Torvegaden nr 386, 1 Sal tilgaarden.
Navn anf.
Forev. Skudsm.
Barnet
Nr 564
Barnets navn Charlotte Voz
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1857-10-31
Undernr: 538
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-03
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-20
Død (dd-mm-åååå) 1858-01-02
Moderens nr 560
Morens navn Catharina Magdalena Voz
Morens fødselsdag ca. 1831
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Catharina Magdalena Voz, ug: ei ff: 26 Aar, født paa Bødesholm, har siden 15de Sept: 1854 tjent heri Staden, sidst i 8 Maaneder til afvigte Mai i "Stadt Lauenborg"; hun har derefter ernæret sig ved Haandarbeide og tager til Adelgaden Nr 271, 3 Bgs. hos Enken Fischer. Barnet til Borgergade 179, 2 Sidesal hos Arbm Johansen.
Barnet død 2/1 1858.
Navn anf:
Forev: Skudsm