Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 571
Barnets navn Carl Jørgensen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1857-09-08
Undernr: 450
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-09-15
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-27
Moderens nr 466
Bemærkning til udsat/udleveret
til Pleieforældrene Huusmand Joachim Vilhelm Møller og Hustru Ellen Kirstine Jensen paa Ørsløv Mark ved Ringsted - efter Anbefaling af Pastor Ammentorp Sørensen. (: V: Protocoll: over Pleieforældre Nr 53-1857 :)
Moderen er død i Hjemmet den 17de September 1857, samme Dag hun udskreves fra Stiftelsen.
Barnet
Nr 572
Barnets navn Anna Margrethe Give
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1857-11-08
Undernr: 6298
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-27
Moderens nr 5988
Morens navn Thora Eleonore Give
Morens fødselsdag 1835-11-03
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Thora Eleonore Give, ug: ei ff. født den 3die Novmbr. 1835 heri Staden hvor hun stadig har oph. sig siden Novbr: 1852 og tjent sidst Pløkkefabrikant Nissen fra 1te Mai til Novbr. f. A. og derefter havt Ophold hos hendes Svoger Skomagersvend Wagner i Amagergaden Nr 324 og 325, 2 Sal hvortil hun tager tilbage. Barnet til 18de Blegdam i p Qvisten [Overstreget: hos Madam Koch] (No 88) Døren No 3. 11 hos Enken Give.
Hjelpen ophørt 12 November 1859.
Navn anf.
Forev. Skudsm:
Barnet
Nr 573
Barnets navn Caroline Christence Christensen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1857-11-15
Undernr: 569
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-30
Død (dd-mm-åååå) 1859-04-02
Moderens nr 590
Morens navn Kirstine Christiansdatter
Morens fødselsdag 1829-09-08
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Kirstine Christiansdatter, ug. ei ff. født den 8de Sept 1829 i Meerløse ved Holbek, har tjent afvexlende her og paa Landet, sidst fru Holm ved Vestervold fra 1te Januar d: A: til 1te Septbr: og har derefter været 1 Maaned paa Hospitalet; hun tager nu med barnet til Hausergaden Nr 222 i Stuen over Gaarden hos Arbmd: Hauerberg.
Barnet død 2 April 1859.
Navn anf.
Forev. Skudsm: