Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 574
Barnets navn Ane Margrethe Larsen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1857-11-15
Undernr: 6303
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-24
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-30
Moderens nr 5995
Morens navn Inger Kirstine Larsdatter
Morens fødselsdag 1837-06-11
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Inger Kirstine Larsdatter, ug. ei ff. født den 11te Juni 1837 paa St Jørgensbjerg ved Roeskilde fra hvilken Bye hun kom hertil Staden afvigte 1te Mai og har siden tjent her; hun tager til Løngangsstrædet Nr 158 i Sidestuen til venstre hos Soldat Hansens Kone og udsætter Barnet i Pleie i Sølvgaden Nr 411 i Stuen til Gaarden hos Arbmd. Niels Christensen.
16/12 57 ril Roeskilde.
Ønsker Hemmelighed.
Forv: Skudsm:
Barnet
Nr 575
Barnets navn Jens Otto Schou
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1857-11-16
Undernr: 570
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-17
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-11-30
Moderens nr 591
Morens navn Ane Andersdatter
Morens fødselsdag 1831-02-09
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Ane Andersdatter, ug: ff: den 13de Decbr: 1855 paa Landet, født i Tjærebye ved Faaborg den 9de Februar 1831; har tjent paa Landet til 1te Decbr: 1854, siden heri Staden til 1te Juli 1855 og har der efter ernæret sig ved Syning. Hun tager tilligemed Barnet til Aabenraa Nr 215, 3 Sal til højre over Gaarden, hos hendes Kjæreste Schou, med hvem hun snart skal giftes.
Hjelpen ophørt 17 April 1858.
Navn anf.
Forev. Skudsm.
350
Barnet
Nr 576
Barnets navn Jens Christian Jensen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1857-10-31
Undernr: 537
Døbt (dd-mm-åååå) 1857-11-03
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1857-12-01
Moderens nr 559
Morens navn Maren Marie Pedersen
Morens fødselsdag 1837-10-29
Bemærkning til udsat/udleveret
til Moderen Maren Marie Pedersen, ug: ei ff. født i Hammerholt ved Frederiksborg den 29de October 1837, har de sidste 5 Aar best. tjent heri Staden med Undtagelse af dette Aars Juni og Juli Maaneder, da hun har tjent Lægen Tøtterup paa Frederiksborg og har hun fra 1te August da hun igjen kom hertil Staden havt Logis i Pilestrædet Nr 106, 2 Sal hos Madam Lassen. hun tager i Ammetjeneste hos Fru Schultz paa Blegdamsveien. Barnet til Sølvgaden Nr 410 2 Sal hos Madame Petersen.
Navn anf.
Forev: Skudsm: