Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 76
Barnets navn Carl Madsen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1858-01-05
Undernr: 9
Døbt (dd-mm-åååå) 1858-01-12
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1858-02-11
Moderens nr 9
Morens navn
Morens fødselsdag
Bemærkning til udsat/udleveret Moderen er død paa Almindelig Hospital 13 Januar 1858, ingen oplysning, udsat hos Huusmand Svend Petersen og Hustruen Maren Hansdatter i Vridsløselille efter anbefaling af Pastor Zoffmann cfs. Protocol Nr 8/1858.
Plejeforældrene flyttet til "Hvide Svane" paa Lygteveien.
d: 18/3 62 mødte paa contoiret Hørkræmmer Koefods Hustru (Graabrødretorv Nr. 11) og meddelte at hendes Mand var Fader til dette Barn hvis Moder var død paa Alm Hospital, da de ingen Børn haver og hendes Mand følte Samvittighedsnag om ikke at have taget sig videre af Barnet, vare de bleven enige om at modtage Barnet til fremtidig egen Forsørgelse. Der bleve samme Dag givet hende en Skrivelse til Pleieforældrene at Barnet nok maatte udleveres til dem.
Barnet blev d. 30 Marts 1862 overtaget til egen Forsøgelse af Hørkræmmer Koefod.
Andre Bemærkninger

Barnet
Nr 77
Barnets navn Henriette Olsen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1858-01-19
Undernr: 6399
Døbt (dd-mm-åååå) 1858-02-02
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1858-02-11
Moderens nr 6087
Morens navn Birthe Larsen
Morens fødselsdag
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Birthe Larsen ug, ff 72/1853, født i Bakkeberg, 32 Aar gl, tjente sidst Consul Rayn paa  Garnisionspladsen fra 1/5 til 1/11 57, senere logeret i Nygaden 504. g. 4. i Bagstuen hos Madam Nielsen.
Hun tager i Ammestjeneste hos Capitain i Citadellet.
Barnet til Rødovre.
Navn anf.
forv: skbg.
Barnet
Nr 78
Barnets navn Rasmine Rasmussen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1858-01-20
Undernr: 43
Døbt (dd-mm-åååå) 1858-01-26
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1858-02-11
Moderens nr 44
Morens navn Maren Rasmussen
Morens fødselsdag
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Maren Rasmussen ug ff på Landet, født i Reersløv, 38 Aar gl, har de sidste 1 1/2 Aar tjent heri Staden, sidst Slagtermester Mathisen paa Vesterbro fra 1/6 til 1/10 57 derefter logeret i Torvegaden 328 3 Sal for Madam Petersen hvortil hun tager tilbage med barnet.
Barnet til Dronningensgade 229 2 Sal hos Enken Jørgensen.
27/3 58 til Dronningensgade 229 i Forhuset 2 Sal hos Enken Olsen.
12/6 58 til Dronningensgade 215 & 16 i Baghuset hos Arbm: Petersen.
20/6 58 til Vægter Bech i St Annægade 141 1 Bagsal.
Hjælpen ophørt 29 Juli 1858.