Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 97
Barnets navn Johannes Peter Christiansen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1858-01-07
Undernr: 6382
Døbt (dd-mm-åååå) 1858-01-19
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1858-02-22
Moderens nr 6070
Morens navn Nielsine Lautrup
Morens fødselsdag 1833-06-16
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 22 Februar 1858 til Moderen Nielsine Lautrup ug: er ff. født 16/6 1833 i Randers, for bestandig tjent heri Staden siden November 1852, sidst Enkefrue Ratsack fra 1/8 til 1/12 57 siden logeret i Studistrædet Nr 98, 3 Sal over Gaarden hos Enken Christiansen hvortil hun tager tilbage med Barnet.
4/12 58 Nørrebros Bredgaden 171, Litr 7, 2 Sal tilgaarden med Moderen.
1858 25/12 Dr: Tvergade 255, Qvisten til Høire: Gaarden
1858 29/1 Studistrædet 98, 3 Bagsal hos Enken Christiansen
16/5 59 til Adelgaden 309 i Bagstuen med Moderen
22/10 59 til Christenbernickostrædet 211, 3 Sal tilgaarden med Moderen.
Hjelpen ophørt den 7 Januar 1860
Navn anf:
forev: Skbg.

Barnet
Nr 98
Barnets navn Carl Christian Hansen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1858-02-07
Undernr: 6433
Døbt (dd-mm-åååå) 1858-02-16
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1858-02-22
Moderens nr 6121
Morens navn Anna Henriette Kriger
Morens fødselsdag ca 1824
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 22 Februar 1858 til Moderen Anna Henriette Kriger ug., ff for 2 Aar siden i Flensborg hvor hun selv er født, 34 Aar og kom for 2 Aar siden hertil Staden, hun tager til Borgergaden 128 p. Qvisten over Gaarden hos Enken Karen, foreløbig med Barnet.
Navn anf.
Barnet
Nr 99
Barnets navn Anna Marie Hansen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1858-01-10
Undernr: 23
Døbt (dd-mm-åååå) 1858-01-12
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1858-01-13
Moderens nr 21
Morens navn Benthe Jørgensen
Morens fødselsdag ca 1830
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 13de Januar 1858 til Pleieforældrene Arbeidsmand ved Jernbanen Lars Henriksen og Hustru Bodil Pedersdatter paa Liunge mark; Manden ansat ved Sorø Stationen. v: Protocollen over Pleieforældre paa landet Nr 35 1857.
Pleieforæld. flyttet 1858 til Nørrebro 36, d. B, 1 Sal hos Invalid Hansen
16/10 58 flyttet til Huusmand Niels Andersen i Rude, da den forrige Pleie var ikke forsvarlig if: Pr Nr 52/1858.
Moderen nr. 21 Benthe Jørgensen, ug: ei ff, født i Christianstad i Sverrig, 28 Aar, kom for 5 Aar siden fra hendes Fødeby hertil og tjente 2 aar paa Amager, siden heri Staden og fra februar til 1te Mai f. A. Lieutenant Brusch paa Bredegaard; hun har derefter været hjemme hos familien i Sverrig og kom atter hertil Staden den 10 August 1857 og er derefter forbleven her. Barnet blev afleveret til Ammestuerne og hun den 13de Januar indlagt idet Kgl: Frederiks Hospital, hvor hun nogle Dage efter ved Døden er afgaaet og Barnet taget under Stiftelsens Forsorg samt udsat til forannævnte Pleieforældre mod Pleiehjelp i 6 Aar.
Foreviist Skudsmaalsbog.