Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1857 511 - 1861 582
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 505
Barnets navn Jacobine Lovise Jørgensen
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1860-10-08
Undernr: 493
Døbt (dd-mm-åååå) 1860-10-16
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1860-10-14
Moderens nr 508
Morens navn Ane Margrethe Petersen
Morens fødselsdag 1832-12-15
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 14 October 1860 til Moderen Ane Margrethe Petersen, ugivt, før født 600/1853 død, født 15 Decbr. 1832 i Tikøb, har fra 1 Mai 1852 til s. Tid d. A. tjent heri Staden og i Mai Billedhugger Mathe p. Gl. Kongevei. Det er med Barnefaderens Samtykke at det er blevet døbt med han[s] Familienavn. Hun blev ovennævnte Dato indlagt i Almindelig Hospital tilligemed Barnet der dog strax efter sattes i Pleie hos Arbmd. Hansens Hustrue i Christenbarnikovstrædet 12, 2 Sal.
12/11 60 til Helsingør hos Arbm. Rasmus Petersen
Navn anf.
Sk. fv.
Barnet
Nr 506
Barnets navn Christian Vilhelm Nielsen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1860-07-28
Undernr: 7708
Døbt (dd-mm-åååå) 1860-07-31
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1860-10-15
Moderens nr 7428
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 15 October 1860 til Pleiefor: Indsidder Jens Pedersen og Hustru Marie Jørgensdatter i Lellinge efter Anbef. af Pastor Nyholm v: Pr. Nr 68/1860.
28/1 1862 flyttet til Huusmand Rasmus Sørensen og Hustru i Breininge efter Corespondance med Provst Magnussen i Føllesløv v. Protocol Nr 10/1862.
Barnet
Nr 507
Barnets navn Adolph Johan Hasse
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1860-09-10
Undernr: 443
Døbt (dd-mm-åååå) 1860-09-18
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1860-10-15
Moderens nr 456
Morens navn Sophie Christine Ljungqvist
Morens fødselsdag ca 1829
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret den 15 October 1860 til Moderen Sophie Christine Ljungqvist, ugivt, har for 9 Aar siden født i Sverrig og Uds. Nr 391/1857, 31 aar, født i Malmøe, men har siden August 1856 været i Danmark. Hun tager til Gl. Mynt 18 i St. til Gaarden hos Arbmd: Schellaner og tager Barnet, men søger Ammecondition da hun har god Die.
Navn anf:
Sk: fv: