Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1873 268 - 1879 99
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 322
Barnets navn Anne Dagmar Van Fuglich
Køn Pige
Født (dd-mm-åååå) 1873-03-16
Undernr: 113
Døbt (dd-mm-åååå) 1873-03-18
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1873-06-10
Død (dd-mm-åååå) 1873-11-21
Moderens nr 115
Bemærkning til udsat/udleveret til Enkefru Jacobine Nissen i Albanygade No. 17 i Odense efter Anbefalinger fra Pastorene Helvig og johansen m.fl. P.No. 18/1873; NB Pleiemoderen erholder, foruden Pleiehjelp som efter Stiftelsensbeviset, endvidere Renterne af 400", som ere indsatte i Kjøbenhavns Sparekasse under No 36890. Naar Stiftelsens Plejehjelp med Barnet 6te Aar ophører, er Pleiemoderen berettiget til ved Stiftelsens Inspektør, ?? alene har Ret til at disponere over det i Sparekassen indsatte Beløb indtil Barnet bliver fuldmyndigt eller gift,  da Sparekassebogen bliver at overlevere Barnet selv til Raadighed. ?? indbetalt 1/8 af 100" aarligt til Barnets Konfirmation, til hvilken Tid der anses være 300", hvor af Renterne kommer Barnet tilgode. Skulle Barnet dø forinden Konfirmationen udbetalers der til Pleimoderen 150", ?? ?? Disse Bestemmelser er meddelte Pleiemoderen og tilførte Pleiebeviset. Men forunden disse Bestemmelser at hvis Barnet skulde dø forinden dets Konfirmation; da bliver Resten af Beløbet, efter Fradrag af hvad der i fore Tilfælde er Tilstaaet Pleiemoderen, et skjøn til Stiftelsen paa Holsteinsminde for hjemløse og forældreløse fattige Børn som en Gave.
10/6 73 Nissen
Barnet
Nr 323
Barnets navn Arnold Christian Petersen
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1873-05-24
Undernr: 233
Døbt (dd-mm-åååå) 1873-05-27
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1873-06-10
Moderens nr 234
Morens navn Ane Christine Petersen
Morens fødselsdag 1843-08-11
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Ane Christine Petersen, ugift, ei ff. født 11/8 43 i Holeby paa Lolland, har i de 2 sidste Aar tjent i Kjøbenhavn, sidst Sukkerraffiniadør Fabricius Vestergade 18 fra 1/11 72 til hun indkom paa Stiftelsen. Hun tager samme steds tilbage i Tjeneste. Barnet til Nørrebrogade 56. 2 Bagsal venstre Opgang hos Handskemager Nielsen. 24/11 73 til Baggesensgade No. 12 4 Sal til Gaaden hos Sporvognskusk Jensen.
ikke hem. Skb. fv.
Barnet
Nr 324
Barnets navn Christian Schveincke
Køn Dreng
Født (dd-mm-åååå) 1873-05-26
Undernr: 237
Døbt (dd-mm-åååå) 1873-06-03
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1873-06-10
Moderens nr 238
Morens navn Sofie Elisabeth Schweincke
Morens fødselsdag 1853-11-19
Bemærkning til udsat/udleveret til Moderen Sofie Elisabeth Schweincke, ug, ei ff. født 19/11 53 i Gjørløse ved Frederiksborg, har afvexlende opholdt sig her og paa Landet, ernærer sig ved Syning. Hun er besvangret i Gjørløse under Ophold hos sine forældre i Gjørløse. Hun paastaar imidlertid at det var i Kjøbenhavn. Hun tager tilbage til Amagerbro paa egen Leilighed med Barnet.
Udslettet af Plejehjelpen da Moderen ikke ønsker nogen Plejehjælp. Hemmelig.