Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg H.
Arkivserie Strafferegister (lokalt)
Indhold 1770 - 1896 A
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personoplysninger
Navn Anders Peter Nielsen
Geografisk placering/adresse Hornsleth
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Politiuordener
Dom Mulkt 1 Rdl. til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprotokollen
Domsdato 1866-05-30
Henvisning politisag N.77/1866
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Anders Pedersen
Geografisk placering/adresse Linaa
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Uberettiget Næringsbr. derunder Udsalg af Brændeviin 1. Gang
Dom Mulkt 10 Rdl. til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprotokollen
Domsdato 1866-06-13
Henvisning Politisag N. 94/1866
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Ane Laursdatter Hansen
Geografisk placering/adresse Termestrup
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri
Dom 8 Dages F. p. V og Brød
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1866-07-07
Henvisning 272 J.S. N.6/1866
Domsdato ved overret 1866-08-27
Dom ved overret Straffen bestemt til 2 x 5 Dages F. p. V og Brød
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger Straf udst. fra 19 - 30 Septbr. 1866
Personoplysninger
Navn Anders Clausen
Geografisk placering/adresse Christrup
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Brændeviinsudsalg 2. Gang, Uberett . Næringsbrug 3. Gang
Dom Mulkt 20 Rdl. til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprotokollen
Domsdato 1866-07-02
Henvisning Politisag N. 105/1866
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Ande Kirstine Frandsen
Geografisk placering/adresse Kradborg
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Biissekramhandel 1. G
Dom Mulkt 10 Rdl. til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Politirett
Domsdato 1866-08-08
Henvisning 275 Politisag N. 84/1866
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Anders Therkildsen
Geografisk placering/adresse Veilby
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Forseelse mod Veipolitiet
Dom Mulkt 2 S til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprotokollen
Domsdato 1866-08-01
Henvisning Pol.Sag N.126/1866
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Anthon Bursch
Geografisk placering/adresse Presburg
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri og Betleri
Dom 4 Ars Forbedringshuusarbeide
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1866-10-09
Henvisning 283 J,S,N. 11/1866
Domsdato ved overret 1866-12-03
Dom ved overret Idømt 3 Aars Forbedsh.Arb. for Tyveri, Betleri og Løsgængeri
Domsdato ved Højesteret 1867-01-28
Dom ved Højesteret O.R.D. stadfæstet
Indtasters bemærkninger Afleveret paa Vridsløselille  den 10. Febr. 1867,

Personoplysninger
Navn Ane Margrethe Hansen
Geografisk placering/adresse Ørsted
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri og Bedrageri
Dom 4 x 5 Dages F.p. V og B
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1866-12-17
Henvisning 295 J.S.N. 13/1866
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger Straf udstaaet med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage fra 28 Dcbr. 1866 - 17. Marts 1867
Personoplysninger
Navn Ane Marie Høyer
Geografisk placering/adresse Aidt
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Ved Uforsigtighed forårsaget Ildebrand og Overtrædelse af Brandforordningen
Dom Frifunden for Actors Tiltale med paaleg af Omkostningerne
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1866-12-17
Henvisning 298 Justitssag N 14/1866
Domsdato ved overret 1867-03-23
Dom ved overret Underretsdom stadfæstes dog saaledes at Aktionsomkostn. udredes af det Offentlige
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Anders Christian Rasmussen
Geografisk placering/adresse Kradberg
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Voldsgjerning
Dom 14 Dages Fængsel paa sædvanligFangekost
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1867-01-07
Henvisning 302 Justitssag N. 15/1866
Domsdato ved overret 1867-03-18
Dom ved overret Straffen nedsat til simpelt Fængsel i 8 Dage
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger Straffen udstaaet fra 8 - 15 April 1867
Personoplysninger
Navn Anders Christensen
Geografisk placering/adresse Resendahl, Gjødvad Sogn
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Betleri
Dom 7 Dages simpelt Fængsel
Domsmyndighed / protokoltype Politiretten
Domsdato 1867-01-12
Henvisning 303 Pol.sag N. 4/1867
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger Straffen udstaaet fra 14 - 20 Januar
Personoplysninger
Navn Anne Dorthe Hansen
Geografisk placering/adresse Rygaards Strand
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri ell. Hæleri
Dom firfunden for Aktors videre Tiltale
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1867-04-30
Henvisning 317 Justitssag N. 8/1867
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Axel Rasmusen
Geografisk placering/adresse Termestrup
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Uafhjulpne Brandmangler
Dom Mulkt 1 Rdl. til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprook. og Amtets Resol. af 8. Aug
Domsdato 1867-07-24
Henvisning Politisag N. 96/1867
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Anton Jørgensen
Geografisk placering/adresse Vivildhusene
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kromand
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Voldtægt
Dom 2 Aars Forbedringshusarbeide
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1867-10-04
Henvisning 343 Justitssag N. 17/1867
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Anders Thomsen
Geografisk placering/adresse Maarup Mark
Fødested Lyngaarden
Fødselsdag 1815-07-13
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyvehæleri
Dom Frifunden for Actors Tiltale
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1867-10-14
Henvisning 346 Justitssag N. 18/1867
Domsdato ved overret 1868-03-09
Dom ved overret Underretsdom stadfæstes
Domsdato ved Højesteret 1868-06-09
Dom ved Højesteret Overretsdom stadfæstes
Personoplysninger
Navn Anders Svenson ( hjemmehørende i Sverrig )
Geografisk placering/adresse Rodskov
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag 1825-00-00
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri 1. G. og ulovlig Omgang med Hittegods
Dom 2 x 5 Dages Fængsel p. V og Brød
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1868-01-20
Henvisning 6 Justitssag N 1/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger Straffen udstaaet 27 Jan. - 7 Fbr. 1868
Personoplysninger
Navn Anne Margrethe Møller
Geografisk placering/adresse Christrup
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Udsalg og Udskjænkning af Brændeviin 1. G
Dom Mulkt 10 Rdl til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprot. og Amtets Resol 18/2
Domsdato 1868-02-03
Henvisning Pol. Sag N 19/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Ane Jensdatter
Geografisk placering/adresse Ny - Ryomgaard
Fødested Tjærby v. Flakkebjerg
Fødselsdag 1825-12-25
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri 1. G
Dom 3 x 5 dages Fængsel paa Vand og Brød
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1868-03-23
Henvisning 16 Justitssag N. 5/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger Straffen udstaaet fra 15. April - 3. Mai
Personoplysninger
Navn Adam Remontiussen
Geografisk placering/adresse Vivild
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Politiuordener
Dom Mulkt 5 Rdl. til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Politiretten
Domsdato 1868-06-03
Henvisning 30 Pol. Sag N. 78/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Ane Rasmussen
Geografisk placering/adresse Holme
Fødested Skaade
Fødselsdag 1848-01-26
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri 1. G. og ulovlig Omgang med Hittegods
Dom 3 x 5 Dages Fængsel paa V og Brød
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1868-06-12
Henvisning 32 Justitssag N. 14/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger Straffen udst. 21. Juni - 9 Juli 1868
Personoplysninger
Navn Anders Pedersen
Geografisk placering/adresse Skaføgaard
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Voldeligt Overfald
Dom Mulkt 5 Rdl til Politikassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprotokoll.
Domsdato 1868-09-11
Henvisning Politisag N. 160/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Ane Mari Pedersdatter
Geografisk placering/adresse Ørsted
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag 1840-09-23
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Barnefødsel i Dølgsmaal
Dom 2 Aars Forbedringshuusarbeide
Domsmyndighed / protokoltype Extraretten
Domsdato 1868-09-28
Henvisning 42 Justitssag N 17/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger afleveret i Straffeanstalten i Viborg d. 10 Octbr.
Personoplysninger
Navn Ane Kirstine Laursen
Geografisk placering/adresse Borbjerg
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Løsgængeri og Betleri
Dom 3 x 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød ( m 4 G. saa lang uds. Fængsel paa anordn. Fangekost)
Domsmyndighed / protokoltype Politiretten
Domsdato 1868-11-20
Henvisning 55 Pol. S. N 212/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Indtasters bemærkninger
Straffen udst. 27 Novbr. 68 - 25 Jan.69
Personoplysninger
Navn Anders Sørensen Tyrresen
Geografisk placering/adresse Rønde
Fødested Kunne ikke udfyldes
Fødselsdag Kunne ikke udfyldes
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Uafhjulpen Brandmangel
Dom Mulkt 1 Rdl. til Pol.Kassen
Domsmyndighed / protokoltype Tilbud til Politiprotokoll.
Domsdato 1868-11-25
Henvisning Politisag N 242/1868
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Personoplysninger
Navn Adrian Sørensen
Geografisk placering/adresse Kunne ikke udfyldes
Fødested Christrup
Fødselsdag 1851-08-04
Alder Kunne ikke udfyldes
Erhverv Kunne ikke udfyldes
Forbrydelse og/eller dømt ved lovparagraf Tyveri
Dom 7 Dages Fængsel paa Sædvanlig Fangekost
Domsmyndighed / protokoltype extraretten
Domsdato 1868-11-30
Henvisning 56 Justits.sag ??
Domsdato ved overret Kunne ikke udfyldes
Dom ved overret Kunne ikke udfyldes
Domsdato ved Højesteret Kunne ikke udfyldes
Dom ved Højesteret Kunne ikke udfyldes