Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber
Arkivserie Matrikel for St. Thomas og St. Jan
Indhold 1864 - 1865
(Alle billeder i serien)
Øverst på siden
Folio 34
Gadenavn eller kvarterets navn
Gadenavn eller kvarter Dronningens Qvarteer
Ejers navn,evt. husnr. og plantagenavn/husnavn Kunne ikke udfyldes
Anden tekst
Anden tekst på siden Recapitulation
Ifølge Matriculen for 1863....... 175.622 kvadrat Alen
Efter Stadsconductourens Fortegnelse af 22de Octbr. 1864 er tilbygget i Aaret 1864 kvadrat Alen 3159
og i samme Tid nedrevet kvadrat Alen 582.

Løverdagen den 12te Novembder og Mandagen dend 14de November 1864 continueredes Forretningerne i Kronprinsens Qvarteer, som følger
Den Kongelige Skattecommission. St. Thomas den 11. November 1864
van Brakle    J. Mourier
Dine kommentarer