Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber
Arkivserie Matrikel for St. Thomas og St. Jan
Indhold 1864 - 1865
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Øverst på siden
Folio 1
Gadenavn eller kvarterets navn
Gadenavn eller kvarter Kunne ikke udfyldes
Ejers navn,evt. husnr. og plantagenavn/husnavn Kunne ikke udfyldes
Anden tekst
Anden tekst på siden Aar 1864 Torsdagen den 10de November om Formiddagen Kl. 9 begyndte Skattecommissionen i Henhold til Præsidentskabets Ordre sine sædvanlige Forretninger med Skattelisternes Optagelse for Aaret 1864.
Efter forudgaaende Bekjendtgjørelse i St. Thomæ Tidende og special Tilsigelse til de paagjældende Eiendoms=Besiddere begyndte Forretningen i Kongens Qvarteer i Byen Charlotte Amalia paa St. Thomas og continueredes som følger:

Dine kommentarer