Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Generalguvernementet
Arkivserie Kopibog for skrivelser til kongen
Indhold 1826 - 1833
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Øverst på siden
Folionummer (opslagsnr.) 7
Rapport
Indberetningsnummer Kunne ikke udfyldes
Dato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst mig med at han vil af yderste Evne stræbe at gjøre sig værdig til Deres Majestæts Naade.
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 12
Dato (dd-mm-åååå) 1826-10-24
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitain Juul.
Dupl: med Capitain Tikjøb
-----
Allernaadigste Konge!
Deres Majestæt tilmeldes herved allerunderdanigst at den allerhøieste Resolution af 23. July 1826 er kommuniceret Vedkommende, og at de Deserteurer som før Deres Majestæts resolution af 16. October 1789 blev mig bekjendt ere tilfundne Capitulations Forbrydelse, skulle uopholdelig erholde deres Afsked og vorde hjemsendte med første Leilighed.
Hvad Musketeererne Niels Paulsen og Frederik Gustavson angaaer, saa da Deres Majestæt allernaadigst har overladt til mig at afgjøre om dem kunde være at tilstaae Recapitulationspenge eller  Gratifikation for den Tid de have tjent over deres Capitulation, har jeg troet, at da deres øvrige Straf naturligviis ved Krigsretsdommen er bleven mildere end  den vilde blevet om de ej vare tillige dømte til Capitulationsforbrydelse, kan efter min Formening ingen videre Gotgjørelse tilkomme dem.
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 13
Dato (dd-mm-åååå) 1826-10-30
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn: Juul.
-----
/:Allerunderdanigst Erklæring paa Capitain v. Holtens Ansøgning om Reisetilladelse til Danmark i Foraaret 1827:/
# # #
Anbefales allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 14
Dato (dd-mm-åååå) 1826-11-08
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn: Juul.
-----
/:Allerunderdanigst Erklæring paa Capitain Oxholms Ansøgning om Eftergivelse af sin Bestallings Gebyhr:/
# # #
Anbefales allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 15
Dato (dd-mm-åååå) 1826-11-15
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn: Juul. Skibet Europa
Dupl: med Capitn: Tikjøb
-----
Allernaadigste Konge!
Til Deres Majestæts udenlandske Departement har jeg indsendt Copie af General de la Torres Skrivelse til mig om kolombiske Bevæbninger paa St. Thomas samt mit Svar. Da dette sidste indeholder det Fornemste af hvad Gouverneur Søbøtker har anført og Forhøret oplyst og da jeg haaber at det vil tilfredsstille General de la Torre, saa har jeg ikke indsendt mere af denne vidtløftige Sag. Ieg tænker at sende mit Svar ned til Puertorico med Deres Majestæts Brig.
Artillerie Lieutenant v. Strandgaard retournerede for et par Dage siden fra Amerika og medbragte de af Deres Majestæt befalede Geværer, som jeg med Skibet Europa, Capitn: Juul fremsender til Hr: General Major v. Bülow. Efter Lieutenant v: Strandgaards Regning have de kostet 85 Rdr 32 s. d. v. C:, som jeg efter allerhøieste Befaling har betalt ham og som jeg allerunderdanigst beder at maatte vorde tilbage betalt til min Kone.
Man skal have viist nogen Mistænkelighed eller Jalousie ved dette Kjøb, saa Lieutenanten har været nødt til at kjøbe dem hos toe forskjællige Bøssemagere og at foregive at det var en Kommission for nogle andre vestindiske Øer som muligen vilde gjøre Bestillinger af saadanne Geværer for Milicen der.
 I dette Øieblik signalerer Hr. Lang en Corvet som han anseer at være Deres Majestæts imellem Crabisland og Frederiksted.
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Kommentarer
Dine kommentarer til siden
I margen ud for Indbnr. 12 står:
  Orgnl: med Capitain Juul.
  Dupl: med Capitain Tikjøb
I margen ud for Indbnr. 13 står:
  Orgnl: med Capitn: Juul.
I margen ud for Indbnr. 14 står:
 Orgnl: med Capitn: Juul.
I margen ud for Indbnr. 15 står:
  Orgnl: med Capitn: Juul. Skibet Europa
  Dupl: med Capitn: Tikjøb