Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Marinen
Indhold B -
(Alle billeder i serien)
Ansøgeren
navn Kunne ikke udfyldes
Født (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Skib eller Skibe Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Kunne ikke udfyldes
Yderlig tekst i ansøgningen

Helsingør, den 23. marts 1877.

 

Kære Kommandør Ravn!

De 2 helsingørske færgemænd, om hvem jeg talte til Dem forleden dag, er Frederik Hansen og Johannes Ferslev Bush, som hver i omtrent 3 måneder af året 1848 uden godtgørelse af Regeringen førte en færgebåd, der af Lauget var stillet til Marinens disposition, blev underlagt Eskadrechefen på Slesvigs østkyst og brugt til depachetjeneste.

Allerede den 3. maj 1848 tilkendegav Marineministeriet Færgelauget sin tak for den understøttelse, det på forskellig måde havde ydet Marinen og ved skrivelse af 13. juni 1856 til samme ministerium indstillede jeg at nævnte 2 mænd til at blive Dannebrogsmænd, hvorefter de under 6. oktober samme år benådedes med Hæderstegnet.

Deres hengivne

Prohilius.

 

berettigede.