Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Marinen
Indhold B -
(Alle billeder i serien)
Ansøgeren
navn Johan Peter Christian Bjørk
Født (dd-mm-åååå) 16-03-1824
Hvilke krige? Deltaget ved krigens udbrud fra 1848 - 12. marts 1851.
Skib eller Skibe Den 7. august 1848 detacheret til Batteriet Trekroner og overtog kommandoen af en kanonbåd. 1849: kommanderet til tjeneste på Batteriet Trekroner. 1850: udkommanderet til øerne på vestkysten af Hertugdømmet Slesvig. I de mellemværende vintermåneder forrettet garnisonstjeneste.
Rullebetegnelse Er mig ubekendt i hvilken rulle jeg har været optaget i, da jeg straks efter min fødsel blev indskreven til Landkadetakademiet.
Menig eller befalingsmand Tjente som Menig pr honnør fra krigens udbrud 1848 til juni måned samme år. Fra d. 7. august 1848 til 12. marts 1851 forrettet tjeneste som Månedsløjtnant
Nuværende stilling For tiden Toldassistent i København
Nuværende bopæl Bopæl Fredensvej 7, 1. sal, Amager, men fraflytter senere d. 1. april d.å. til Gasværksvej 33, 3. sal, Vesterbro (København)
Yderlig tekst i ansøgningen

Berettiget  

(Månedsløjtnant på Batteriet Trekroner 1849)                                                     

Krieger