Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Marinen
Indhold B -
(Alle billeder i serien)
Ansøgeren
navn Ludvig Carl Bjerring
Født (dd-mm-åååå) 17-05-1818
Hvilke krige? 1848, 1849, 1850.
Skib eller Skibe Korvetten Najaden, Fregatten Thetis, Korvetten Flora.
Menig eller befalingsmand 1848 som Kvartermester, 1849 som Bådsmandsmath i Matroskorpset, 1850 Skibmand.
Såret i krigen? Nej
Ligget på Lazerat, Hvor? Nej
fanget i krigen? Nej
Pension eller Indvalidepension Pension under nr 317.
Nuværende stilling Fortsætter som tidligere i Matrosvæsenet.
Nuværende bopæl Pensionist, Elephantgaden 32, stuen til gården, Nyboder (København)
Yderlig tekst i ansøgningen

Berettiget

(Bådsmandsmath nr 37)

afskediget 1. februar 1856 og ansat som Havnefoged i Nykøbing.

Winberg

Dine kommentar