Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Marinen
Indhold I - J
(Alle billeder i serien)
Ansøgeren
navn Frederik Jensen
Født (dd-mm-åååå) 03-01-1818
Hvilke krige? 1848
Skib eller Skibe stoppet 1848 min 5. orlogstogt blev sat i sidste hold, grundet på jeg var Fører af Helsingørs Toldkammers inspektionsfartøj, og blev beordret til at opbringe de tyske skibe som forsøgte af passere Sundet, de af mig opbragte skibe blev afleverede til vagtskibet, som da besatte dem.
Hærafdeling? Hvilken? Nej
Rullebetegnelse Nej
Ansat i søværnet? Nej
Menig eller befalingsmand Nej
Såret i krigen? Nej
Ligget på Lazerat, Hvor? Nej
fanget i krigen? Nej
Pension eller Indvalidepension Understøttelse af Sundtoldsfondet.
Nuværende stilling Færgemand
Nuværende bopæl Bryggerlængen 7, 2. sal, København
Nuværende arbejde København
Yderlig tekst i ansøgningen

Berettigelsen kan ikke godtgøres, da han ikke har været indkaldt som værnpligtig eller til tjeneste i noget i anledning af krigen udrustet skib.                               Winberg

Kan formentlig oplyses fra Toldvæsenet. Berettiget                                              Schulz

Ifølge skriftlig meddelelse fra Hr Kommandør Simdorff under hvem den pågældende sorterte; blev han med sit fartøj stillet til vagtskibets disposition ved Helsingør, og assisterede med opbringelsen af tyske handelsskibe der stod Sundet ind.                                Krydstoldinspektoratet, den 20. novbr. 1876                                                  Gottlieb.