Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Marinen
Indhold L -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Ansøgeren
navn Laurits Christian Lindtner
Født (dd-mm-åååå) 1843-03-22
Hvilke krige? 1864
Skib eller Skibe Fregatten Sjælland
Nuværende bopæl Rønne
Yderlig tekst i ansøgningen

Tilkommer medaljen.

Søfartsbog, medalje og diplom tilsendt Udskrivningschefen.

24/5 80.

??

 

Til

Marineministeriet.

Undertegnede sømand Laurits Christian Lindtner, født i Rønne på Bornholm i året 1843, tillader mig herved, idet jeg vedlægger min søfartsbog, som godtgør, at jeg i tiden fra 15. december 1863 til 27. oktober 1864 har gjort tjeneste som halvbefaren ombord i Fregatten Sjælland, underdanigst at anholde om at måtte blive tilstillet den mig, efter hvad der nu er kommet til min kundskab, for den ommeldte tjeneste tilkommende Erindringsmedalje.

Det bemærkes, at jeg der for øjeblikket opholder mig i Rønne, i de sidste 4 a 5 år har haft ophold i udlandet.

Medaljen og søfartsbogen, hvilken sidste bedes tilbagesendt, ønskes til udlevering til mig tilstillede Udskrivningschefen i Rønne.

Rønne, den 21. maj 1880

Underdanigst

L.C. Lindtner

Dine kommentar I Rønne sogn kirkebog ses at han er født 22. marts 1843, forældre: Johan Caspar Lindtner og hustru Birgithe Josephsen.