Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold D -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring Jørgen Dau var en overordentlig dygtig og flittig Slagtermester, almindelig afholdt af Alle som kom i Berøring med ham saavel herhjemme som af hans Kammerater i Felten. Da han var eneste Slagtermester her paa Augustenborg blev det før hans Indkaldelse gjort Forsøg paa at faa ham reklameret fri, men fik Afslag, hans Hustru var allerede den gang dødsmærket og døde et halvt Aars Tid efter Daus Indkaldelse; ved Daus Død var altsaa Hjemmet helt opløst, hans Børn opdrages nu af hans gamle Svigerforældre.
Bilag/breve
Breve