Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold D -
(Alle billeder i serien)
Levnedsskildring
Levnedsskildring Den afdøde Henrik Davidsen blev fra lille opdraget hos sine Bedsteforældre Arbeidsmand Henrik Davidsen og Hustru i Snogbæk, som skattede ham meget paa Grund af hans lydige Opførsel. Efter Konfirmationen 1909 kom han i Snedkerlære hos sin Onkel Snedker og Byggemester Peter Davidsen i Svenstrup. I sin Læretid fik han senere om Somren Leilighed til at deltage i Tømrearbejdet, og fik senere Lyst til at uddanne sig videre i det Fag. Efter endt Læretid fik han Vinteren 1913 Ophold paa Børkop Høiskole, hvor han [?] blev uddannet i Tegning. Næste Vinter vilde han atter have været paa Skole, men deri blev han forhindret af Krigen, han blev derimod indkaldt til Soldat 27. Novbr. 1914, kom først til Flensborg, blev senere flyttet til Slesvig. Den 3. Januar 1915 kom han til Frankrig, senere kom han til Rusland, hvor han under Krigens strabaser paadrog sig en Sygdom, som senere skulle ende hans unge Liv. en kortere Tid laa han syg i Rusland blev senere sendt til et Lazaret i Byren i Vestfalen, hvor han døde 10 Novbr. 1915, til stor Srg for hans Paarørende som med Rette havde næret store Forhaabninger med Hensyn til hans Fremtid.
"Ære være hans Minde."
Snogbæk D 26 December 1917

C.Marcussen