Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold D -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Jeg mindes ham saa godt fra Skolen den lille førstefødte Tvillingbroder. Spinkel og svagelig var han og det lige til 20 aars Alderen, da var det som om hans legemlige Udvikling først rigtig begyndte. Før den Tid havde vel ingen anet, at Broder Decker nogensinde skulde blive Soldat. Med Hensyn til fatteevne og aandelig begavelse kunde han imidlertid let maale sig med sine Jævnaldrende. For resten var Broder en meget stille og indadvendt Natur, men god og i høi Grad uegennyttig og selvløs mod sin gamle Moder og sine Søskende. 1915 kom Indkaldelsesordren. Uddannelsen skete i Hamborg og derfra gik det til Brügge, og ved Somme fik den kjære Broder 1916 sit Banesaar. Medens man ellers følte, at vore Soldater derude i Almindelighed ikke interesserede sig meget for det, der skete hjemme, var det anderledes med Broder. Af hans Breve fremgaar, at han fulgte helt nøie med. Fra det fjerne Belgien og Frankrig drev han ganske i det Enkelte Fædrenegaarden derhjemme i Haistrup.

Haistrup i Februar 1919
S.
Bilag/breve