Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold D -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Han var sine Forældre en god og lydig Søn, og hans største Glæde var at fornøie og gjøre dem Glade. Også hans gamle Besteforældre både på Fædrene og Mødrene Side, gjorde han alt for at gjøre dem Glade. Han var en ivrig Afholdsmand, og Good-Templar Sagen havde i Ham en tro Stridsmand og alvorlig Forkæmper. Også Sport havde hans Interesse, både Gymnastik og Fodbold var han en ivrig Dyrke af, når han havde Tid og Leilighed dertil.
Nogen Tid efter han var udskriven til Soldat faldt han i en alvorlig og svær Sygdom, og lå han længe på Sygehuset i Gram. En Tid efter at han var udskriven fra Sygehuset, fik han Indkaldelsesordre til at Møde den 9 Mai. Hans Sødster Karen og hans Tante reiste til Amerika to Dage senere, og de vilde gjerne have ham til at reise med Dem til Amerika, men det vilde han ikke, for han var bange at han så ikke kunde komme tilbage til sit Hjem igjen, og Hjemmet det var hans Et og Alt. Næsten hver Dag sendte han Brev eller Kort hjem til hans Forældre og Sødskende. Hans Bøn var stadig at dog hans Fader måtte slippe for at komme med i Krigen, men også han måtte med.
Ak! altid vil han blive savnet og aldrig glemt.
Skriven af hans Moder

Cathrine Due. f. Gabelgård.
Kolsnap den 26. November 1917.
Bilag/breve