Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

Otto Lass kom her til Byen 1907 og købte Hus for selv at drive Bødkerforretning. Og drev dette Haandværk her i 7 Aar til Krigens Udbrud 1914.

Lass var en stille Mand, men en Mand der passede sine Ting og var ogsaa en dygtig Haandværker. Trods det at han var fra Ekernforde Egn var han dog bleven helt aklimatiseret. Han havde været en lang Aarrække i Jels som Svend og blev der kendt med Marie Birkedal med hvem han giftede sig 1907.

Skodborg den 15/III 18

Jens Hørlück

Bilag/breve