Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

[ (#3) herunder fortsætter skildringen fra forrige side. ]

med Garnison i Potsdam han blev Kanoner ved 2 Batterie havde truffet et godt Regiment, fik en god Behandling af sin Foresatte, med Forpleiningen var det Smalhans men det rettedes jo fra Hjemmet. Nogle faa dage efter Nytaar havde de Fremstilling og Batteriføreren fremhævede at de havde havt en Uddannelsestid af 29 Søgnedage den korteste Tid han nogensinde havde haft til at uddanne Rekruter i, og snart begyndte der at afgaa Transporter til Fronten af dem. Erik havde let ved at lære Tjenesten, og han blev af Vagtmesteren meget betroet, han sendte ham ofte med store Pengesummer, han selv syntes undertiden at det var sært man vilde betro ham saa mange Penge, men han kom som Nordslesviger ikke hjem paa Orlov før han gik til Fronten. I Febr 1917 blev han udtagen til en transport til Ungarn efter Heste, som han glædede sig ved, de havde underveis Ophold i Wien, og flere dage i Budapest, og andre Steder Turen var 3 Uger. I Paasken besøgte hans Fader ham i Potsdam, og stor var hans forbauselse, saa tyk og fed og større var han ogsaa bleven han var ellers lille af sin Alder, men forklarede han vi gaar saadan og trykkes os omkring, vi bestiller ikke mere i en hel Uge, end var vi bestilte hjemme i 1 dag, han fik Stadorlov og boede sammen med sin Fader i 3 dage paa et Hotel. Paa sin 19 aarige Fødselsdag den 19 april blev han indklædt, og nogle dage senere var han ved Fronten i Frankrig, paa et Sted hvor de hentede deres Munition og Forplejning. Han kom nu til 6 Batteri ved 2 Garde Feld Arteleri Regt og som Landmand blev han udtagen til Hestene, der var mangel paa vidende Kanonerer, da mange af dem var faldne og saarede, og nu ved Fronten blev han uddannet til tjeneste ved Hestene. Efter en Tids forløb kom Regimentet tilligemed Divisionen 2 Gardedivision til en mere rolig Stilling i Argonnerne, derfra kom han til Østfronten, og var med ved Fremstødet fra Tarnepol mod Rusland i Sommeren 1917, derfra gik det til Riga, fra Riga kom han hjem paa 20 Dages Høstorlov. Under Opholdet i Hjemmet blev han plaget af Udslet, vistnok som Følge af Omvexlingen med [kanikkelæses] , han søgte Lægehjælp hos Millitærlægen paa Kristiansfelt, og da hans Orlov var udløben sendte han ham til Lazarettet i Haderslev, efter en Uges Ophold der blev han sendt til Potsdam med en Maaneds Garnisonstjeneste. Den 19 Oktober 17 kom uventet glædestrumlende [??] ind i Gaarden med 14 Dages Orlov, og inden disse vare omme fik han efter telegrafisk Anmodning 11 dages Efterorlov. Den 10 Nobr reiste han fra Hjemmet, og det blev sidste Gang vi saa Ham, efter et Ophold paa 1 dag i Hamborg hos Familien meldte han sig atter i Potsdam, og her blev han til Julen han blev atter indklædt, men Transporten kom først i Marsch efter Nytaar, han var bleven anfordret fra sit gamle 6 Batteri, men kom alegevel til 7 Batteri, endskjønt han bad om at faa sit Ønske opfyldt. Efter indhentet Oplysninger havde 6 Batteri ikke en eneste død under Offensiven fra den 21 til den 27 April 1918 medens 7 Batteri havde haft frygtelige Tab af saarede og 7 døde. Da han atter skrev hjem var det fra en Understand ved St Michel paa Verdun Egnen, en Tid derefter kom Regimentet i Reserve og i Øvelsesleir ikke saa langt fra Metz, og en Tid lang var han afkommenderet til Metz. I Midten af Marts kom Divisionen i Marsch til den store vanvittige Offensiv, og efterat de i nogle Dage havde været i Stilling fik han paa Valpladsen sit banesaar om Eftermiddagen Kl 5 af en Granat i høire Skulder og høire Side, hans Kammerater skrev at de

[ denne skildring fortsætter på næste side. (se #4) ]

Bilag/breve