Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

Denne vor kære Søn og Broder, som saa brat blev reven bort fra os ved Krigens Udbrud for at forsvare Hjem og Fædreland og som vi nu ikke har faaet nogen Efterretning fra siden den 15. Sept. 1914, var vor eneste haabefunde Søn og Broder. Han var født den 15. Juni 1889 i Thorsberg ved Oberjersdal. Fra sit sjette til sit 14. leveaar besøgte han Skolen i Arnitlund. Derefter gik han til Konfirmationsundervisning i Vedsted Præstegaard hos Pastor Kühl, og konfirmeredes i Vedsted Kirke i Aaret 1905. Fra den Tid har han hjulpet i hjemmet ved Landbruget, indtil 1910 da besøgte han Landbrugsskolen i Haderslev. I Aaret 1911 blev han indkaldt til Soldat. Han tjente i Sønderborg ved Füsilierregt. Königin til Aaret 1913. Det sidste Aar han tjente var han Hornist og Gefreiter. Da han kom hjem, hjalp han os som forhen med Landvæsenet, men som jo desværre kun varede saa kort. Thi et halv Aar efter brød Krigen ud. Han blev indkaldt den 5. August 1914. Derefter laa han en 14 dage paa Lazarettet i Schleswig da han var syg. Den 8. Sept. 1914 kom han til Fronten. Den 15. Sept. 1914 savnedes han. Vi modtog kun tre kort fra ham paa hans Reise til Frankrich. Han skrev altid fornøjet og vel tilfreds og haabede stadig paa snarlig og glædelig Gjensyn. Hans kæreste Tanke var og gjaldt hans Hjem og hans Gjerning i Hjemmet. Det sidste Kort vi modtog skrev han fra St. Quentin, hvorpaa han meddelte os, at han skulde med i det første Slag det var den sidste Efterretning som vi modtog fra ham.

"Vort haab det var at sammles glad, vort Lod det blev at skilles ad."

Hans Sødster Luise.

Thorsberg ved Overjersdal

den 24.11.1917

Bilag/breve