Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

H.L. var eneste barn på en af Sognets største Gaarde. Hans moder døde allerede for en Del Aar siden. Faderen sad tilbage som en ensom Enkemand, navnlig fra den Dag af, da Sønnen som Frivillig tiltraadte Militærtjenesten. Drengen drog med sin Bataillon til Frankrig og forsvandt i Kampene efter det 1. Marne-slag. Nu er gaarden solgt og Faderen har søgt Trøst i et nyt Giftermaal, som maaske vil ruinere ham helt.

12.2.19 C Petersen

Bilag/breve