Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

Da det ønskes vill jeg give en kort Skildring om min Forlovedes Levnedsløb. Skjønt han var eneste Søn af velhavende Forældre har han dog havt et saavidt glædesløs Levnet, da sine Foreldre var Gammeldags anlagt og optagen af Arbeidet og sin Moder døde tidlig. Da han var secksten Aar komm han paa Landbrugsskolen i Hohenvestedt i Winteren 1908, om Sommeren var han som Landvesenselev paa Solrig Gaard. Naa han i Ferierne kom Hjem besøgte han sin Farbroder var han ogsaa havde mange Cosiner og en Fætter og her fandt han altid adspredelse og det var hans eneste Glæde.

Da han var en og tyve Aar overlod sin Fader ham Gaarden, og han lagde nu lyse Fremtidsplaner. Han vilde bygge en ny Gaard, og han blev Forlovet og alt laa saa lyst for ham, men saa kom Krigen og forstyrrede det hele. Han var nu med i Fronten i to og et halv Aar, uden at blive saaret, men saa blev han levende begravet i en Skyttegrav i to Timer og der hentede han sin Sygsom. Nu flyttede han fra det ene Lasarett til det andet, til sidst til Leer (Ost-Frisland) der besøgte min Moder og jeg ham. Det var rørende at see sin Glæde over at have sine nermeste venner hos sig. Han var selv ved godt Mod og sagde endnu den sidste Dag: "Vie vill haabe det bedste."

Han ligger begravet paa sin hjemlige Kjerkegaard.

Emmerlev d. 3 April 1919

Hanne Lausten

sin Cosine og Forlovede.

Bilag/breve