Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

Mikkel Petersen Lausten er født d. 20 September 1895 i Harres, hvor han var til sin Konfirmation. Hans Fader døde i Paasken samme Aar. Mikkel kom i Købmandslære i Lysabild paa Als, og havde udlært i Foraaret 1915. Derefter havde han Plads i Sønderborg til han blev indkaldt. Den 11 Mai blev han indkaldt (1915) og kom til Aabenraa og blev uddannet. I August samme Aar kom han til Rusland, men kom allerede i September paa Lazaret, lidende af en Hjerte og Mavesygdom. Efter endt Lazaret ophold kom han til Oldenborg. Ved hjelp af en Ansøgning kom han igjen til Aabenraa, Her var han til Marts 1916 da det igjen gik til Fronten, denne gang til Frankrig. Herfra skrev han til sin Moder: Hvordan det her gaar til kan jeg ikke saadan skrive til Dig, men naar Krigen faar ende, eller jeg engang kommer paa Orlov skal jeg fortælle Dig det. Det er gaaet Mikkel som saa mange andre. Vi veed vi er i fare, vi veed ogsaa vi kommer ikke alle Hjem, men for vort eget vedkommende haaber vi, og det er vist godt at det er saadan. Mikkels haab blev ikke opfyldt. Den 17 September blev han ramt af en Granat, og var død med det samme. Han ligger begravet paa Valpladsen i Frankrig. Mikkel var en begavet og opvakt ung Mand, som hans Moder ventede sig meget af. Han var en god og kjærlig Søn og Broder.

Harres d 23.12.17

Nis Andresen Nissen

Bilag/breve