Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

Vor kjære ældste Søn Brix har fra lille havt Lyst til Landvæsenet, han blev konfirmeret d. 5 April, i samme Maaned blev han indlagt paa et cirurgisk Klinik i Kiel paa Grund af en Lidelse i høire Albue hvor han var et fjerding Aar, og blev opereret to Gange. Fra 1. Mai 1915-1916 var han paa en Bondegaard i Traasbøl vor Manden var indkaldt i Krigen, saa ledede han Arbeidet paa sin Fødegaard her i Hostrupskov til d. 1. Sept 1917, da han blev indkaldt til Inferiet i Schlesvig vorfra han d. 15 Octb. kom til Krigsskuepladsen i Frankrig d. 5 Mai 1918 blev han saaret i Høire Underarm og kom paa et Lazarett i Bamberg i Bayern vorfra han blev udskreven d. 26 Augst. 1918 med en Revolverkugle siddende endnu i høire Underarm og kom til Braunsweig derfra blev han sendt til Aurich i Östfrisland vor han blev uddannet ved Telefon og Blinker Afdelingen da han endnu ikke var sund nok til at komme til Fronten. Han kom dog alligevel d 28 Sept. 18 til Mynsted lager og til M. C. K. ved R. S. Regt. No. 78 og kom med i Fronten de sidste dage i Ockt. hvor han faldt i engelsk Fangenskab d 4 Novb. derfra fik vi en kort Meddelelse fra ham lige til Juul (det sædvanlige Fangekort) men ingen Adresse, d. 22. Dec. havde han skrevet et Brev som vi modtog d. 15 Febr. 1919. og med dette hans Adrs. og vori han skrev at han havde det godt og var godt tilfreds (som Fangerne vistnok skulde skrive) d. 1. Febr. 19. har han igjen begyndt paa et Brev til os, men har paa Grund af Sygdom ikke kunnet fuldføre Brevet hvorfor en Kammerat har skrevet det færdig for ham, og hvori han bad om alle mulige slags Levnedsmidler og Penge som vi ogsaa sendte ham straks da vi modtog hans Adr. men som han desværre aldrig har modtaget noget af.

Først i Augst. modtog vi Efterretning at han var Død og senere at han var død d. 10. Febr 1919 paa 30 General Hospital i Frankrig, som dødsaarsag blev angivet Hjertesvaghed og blev begravet d 17. s. m. paa Kirkegaarden Cimetiere des Baraques. Calais i Frankrig. 7. Afdeling (Plads) linie C. og har Nummer 20

Hans Loff

Landmand

Hostrupskov ved Aabenraa

den 26 Mai 1920

Bilag/breve