Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold P -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Den faldne
Efternavn Paulsen
Fornavn(e) Peter Emanuel
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1885-04-23
Fødested Nørre Vilstrup
Amt Haderslev
Sogn N. Vilstrup
By eller kommune N. Vilstrup
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Stilling/erhverv før krigen Landmann
Opholdssted før krigen Nørre Vilstrup
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Vor kære Søn og Broder P. Paulsen har faaet sin Skoleundervisning i Vilstrup Skole. Efter sin Konfirmation var hans Ophold her i hans Hjem, hvor han tog Del i Landbrugets Tjeneste.
1902 tog han et Kursus paa Landbrugsskolen i Aabenraa, var derefter igjen hjemme paa Gaarden indtil han nogle Aar senere 1906 til 07 havde et Ophold paa Landbrugsskolen i Hohenredstedt, Tilbage igjen nogle Aar hjemme, og viste det sig at den Bane han var slaaet ind paa for ham var den rette, i det hans hele Energi og Villiekraft gjaldt Landbruget. Arbejdet var for ham en Glæde og hans Virkelyst var stor. Vinteren 1913 til 14 tilbragte han paa Tune Landbrugsskole. Kort efter at være kommen hjem derfra brød Krigen ud, og Aaret efter den 24 Juni 1915 blev ogssa han inkaldt, kom til Bremen for at uddannes til Inf. det tog paa hans Kræfter, og viste det sig at vor kære, ellers saa Energiske og Villiestærke, Søn og Broder for dette Liv maatte bukke under. Idet han af paadragen Sygdom der i Garnisionen døde den 29 September 1916 Dagen efter at være kommen Hjem.
Vor kære Faders Død kort i Forveien gik ham meget nær.

Ses vi aldrig mer hernede
Under dette Stjernetag
I den sore Helgenkjæde?
Mødes vi paa Herrens Dag.
Bilag/breve